Z SEJMU – Udogodnienia dla niepełnosprawnych

W dniu 29 maja br. w gmachu Sejmu odbyła się konferencja, na której Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przedstawiło pro­pozycje zmian architektonicznych w budynkach parlamentu, dzięki którym będą one bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Po wprowadzeniu tych udogodnień niepełnosprawni posłowie będą mogli m.in. zabierać głos z mównicy sejmowej, a odwiedza­jące parlament osoby niepełnosprawne będą mogły samodzielnie poruszać się po jego terenie. Kancelaria współpracuje ze Stowa­rzyszeniem od lipca 2007 r., w ramach umowy przewidującej stwo­rzenie warunków do realizacji w praktyce idei równoprawnego traktowania wszystkich osób przebywających na terenie Sejmu.

Wśród zgłoszonych przez SPI propozycji znalazły się m.in.: przebudowa schodów i poręczy, dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana wykładzin, które utrudniają poruszanie się na wózku. Wskazywano także na złe oznaczenia komunikacyjne i niewystarczające oświetlenie.

„Musimy od razu zabrać się do pracy i przystąpić do napra­wienia tego co jest możliwe” – podkreśliła podczas konferencji Wanda Fidelus-Ninkiewicz – szef Kancelarii Sejmu. „Jeżeli posłowie pomogą uchwalić stosowny budżet, będzie nam łatwiej działać” – dodała.

„Oczekuję od kierownictwa Kancelarii Sejmu harmonogramu wdrażania postulowanych przedsięwzięć i myślę, że wtedy nie będzie wśród posłów głosów przeciwnych, żeby przeznaczyć środki na ten cel” – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Po­lityki Społecznej i Rodziny Anna Bańkowska (Lewica). /…/

Info: Kronika Sejmowa nr 15 z 31.05.2008 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również