Pawłowski: werdykt Trybunału sprawiedliwy, ale groźny dla budżetu

Pawłowski: werdykt Trybunału sprawiedliwy, ale groźny dla budżetu

Werdykt TK ws. świadczeń pielęgnacyjnych docenia wszystkich, którzy opiekują się niepełnosprawnymi, ale może kosztować miliardy - uważa Piotr Pawłowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Jego zdaniem efektem powinna być weryfikacja całego systemu świadczeń.

– To jest ukłon w stronę rodzin, które opiekują się od lat dorosłymi osobami z niepełnosprawnością – powiedział PAP Pawłowski, komentując wtorkowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych. – Z drugiej strony to wszystko może bardzo dużo kosztować państwo polskie, czyli nas wszystkich – dodał.
Zdaniem Pawłowskiego w przypadku konieczności znacznego zwiększenia liczby wypłacanych świadczeń może nam grozić „demontaż systemu”, bo koszty mogą sięgać miliardów zł. – Powinniśmy zatem szukać takiego mechanizmu, który dotrzyma wyroku Trybunału, ale nie sprawi, że wszyscy będą mieli mniej pieniędzy – mówił Pawłowski.

Jednym z możliwych jego zdaniem rozwiązań jest „weryfikacja całego systemu wsparcia” dla rodzin opiekujących się niepełnosprawnymi. – Premier Tusk kiedyś obiecał wsparcie wszystkim niepełnosprawnym dzieciom, ale są rodziny, które mogą sobie bez niego poradzić, ale są też takie, gdzie to wsparcie jest konieczne – zaznaczył.
– Kluczowe jest więc teraz ustalenie jak ustawić ten system wsparcia dla osób potrzebujących pomocy w naszym kraju – podkreślił Pawłowski. – Premier Kopacz zapowiada szybkie decyzje, więc teraz musi podjąć szybkie decyzje – dodał.

Trybunał Konstytucyjny orzekł 21 października, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją.

Trybunał rozpatrywał przepisy o kryteriach przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych dla bliskich opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Przepisy zaskarżyli posłowie PiS. Chodziło o dwa kryteria przyznawania tych świadczeń – wiek pojawienia się niepełnosprawności i dochodowe. Kryterium dochodowe w odniesieniu do specjalnych zasiłków opiekuńczych TK uznał za konstytucyjne. (PAP)

pś/ gma/ malk

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również