Podkarpackie dostępne nie tylko dla pełnosprawnych

– W ramach programu Dostępność Plus pokazujemy, że miejsce na dostępność jest wszędzie. Także tam, gdzie większość z nas nie dostrzega potrzeby jej zapewnienia. Dowodem na to jest rozwój turystyki społecznej, która jest dla nas bardzo istotna w programie – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas konferencji w Olchowcu, w Beskidzie Niskim.

Jak podkreśliła sekretarz stanu, liczne efekty programu Dostępność Plus sprawiają, że warunki do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły funkcjonować bardziej samodzielnie, są coraz lepsze. Dzieje się tak dzięki szeregowi działań inwestycyjnych, modernizacyjnych, edukacyjnych czy legislacyjnych związanych z dostępnością. Ich wartość jest szacowna na ponad 18 mld zł.

W ramach programu Dostępność Plus dążymy do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości udziału w rekreacji i wypoczynku na zasadzie równości z innymi osobami.

– Naszą ambicją jest takie dostosowanie infrastruktury na szlakach turystycznych czy miejscach terenowej rekreacji, aby osoby z niepełnosprawnością ruchu, słuchu czy wzroku mogły także z nich korzystać – dodała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podczas wizyty w Olchowcu wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej odwiedziła pierwszy w Polsce specjalny szlak z audiodeskrypcją, przystosowany dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na trasie ratownicy z Grupy Bieszczadzkiej GOPR zaprezentowali sprzęt turystyczny dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu „Zobaczyć Beskid Niski” ścieżka turystyczna została wyposażona w urządzenia, które w połączeniu ze specjalną aplikacją wspomagają orientację przestrzenną oraz zwiększają bezpieczeństwo turystów. Znaczniki na szlaku emitując dźwięk, informują użytkownika o swoim położeniu komunikatem tekstowym lub głosowym. Dodatkowo na trasie są mapy i tabliczki z informacjami w języku Braille’a.

Wśród inicjatyw służących poprawie poziomu dostępności turystyki i rekreacji jest także projekt „Schronisko bez barier”, w którym dwa schroniska PTTK na Turbaczu i na Przehybie dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Innym przykładem działań na rzecz rozwoju turystyki społecznej jest przedsięwzięcie „Dostępność ponad barierami”, w którym dostosowywane do potrzeb tych osób są obiekty i szlaki turystyczne. Inna ważna inicjatywa z tego obszaru to projekt „Obszar chroniony obszar dostępny”, w którym wypracowano model dostępnego parku narodowego lub krajobrazowego jako elementu dostępności oferty turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami. W dalszej części przedsięwzięcia wybrane jego fragmenty są wdrażane przez 16 parków w Polsce.

Turystyka społeczna to także możliwość poznania przez osoby ze szczególnymi potrzebami miejsc historycznych, zabytków czy szerzej kultury danego regionu. Przykładem takich miejsc na Podkarpaciu, które zadbały o taką możliwość zapewniając dostępność są: Muzeum na Zamku w Łańcucie, Muzeum Regionalne w Jaśle czy budynki Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych w Zagórzu.

Info i fot. MFiPR

Data publikacji: 05.10.2023

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również