Pomoc dla powodzian

Od kilkunastu dni dominującym tematem w mediach i rozmowach prywatnych jest powódź w Polsce. Od pierwszych dni tego zdarzenia z całej Polski dla powodzian płynęła pomoc.  Potrzeby są ogromne i nadal można w różnej formie pomagać osobom poszkodowanym. Wiele instytucji jest zaangażowanych w organizowanie tej pomocy prowadząc zbiórkę najbardziej potrzebnych rzeczy oraz środków finansowych.

Caritas Polska oprócz przyjmowania produktów żywnościowych, środków czystości, środków chemicznych, nowej odzieży, koców, kołder, pościeli uruchomiło konto, na które można wpłacać pieniądze. Caritas Polska, ul. Skwer Kardynała Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „Powódź”. Można również wysłać SMS charytatywny pod nr 72 952 z dopiskiem „Pomagam”. Więcej danych: www.caritas.pl .

Banki Żywności oraz sieć sklepów „Piotr i Paweł” zbierają żywność na rzecz powodzian, za pomocą charytatywnego sklepu internetowego na stronie www.bankizywnosci.pl . Wystarczy zalogować się i dokonać zakupu. Ponadto sieć „Piotr i Paweł” przekaże drugie tyle produktów ile zebrane zostanie w zbiórce internetowej do kwoty równoważnej 50 000 zł.

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” oprócz przyjmowania najbardziej potrzebnych rzeczy oraz pieniędzy uruchomiła bazę danych wolontariuszy. Więcej na stronie: www.tratwa.org .

 

Polski Związek Niewidomych swoją pomoc, o którą można się zwracać do biura Zarządu Głównego PZN w Warszawie lub do kół terenowych PZN, kieruje do poszkodowanych osób niewidomych i słabowidzących,. Kwoty pomocy nie będą jednakowe. Uzależnione będą od zakresu szkód i możliwości finansowych Związku. Nie będą natomiast wymagane żadne zaświadczenia, rachunki, faktury na co zostały wydane pieniądze. Więcej na stronie: www.pzn.org.pl .

 

Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła program „Powódź 2010″, którego celem jest pomoc finansowa skierowana do osób z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jak również do dzieci i młodzieży. Pomoc w formie jednorazowego świadczenia nie będzie mogła przekraczać kwoty 2 tys. zł. Na realizację programu Fundusz wstępnie przeznaczył kwotę 3,5 mln zł. Wnioski będzie można składać w oddziałach PFRON od 10 czerwca do 15 listopada br. Więcej na stronie: www.pfron.org.pl .

Przewodniczący Rady Nadzorczej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Jarosław Duda, poinformował, że podjął działania zmierzające do wpisania w istniejące rozwiązania legislacyjne, adresowane do powodzian, szczególnej pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz ich pracodawców.

Również Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” kieruje swoją pomoc do rodzin, w których znajdują się osoby chore i niepełnosprawne. Na ten cel przeznaczy 500 tysięcy złotych. Fundacja ma możliwość zorganizowania grup wolontariuszy do usuwania skutków powodzi u konkretnych rodzin, które wskażą władze samorządowe. Więcej na stronie: www.mimowszystko.org .

Inną formą pomocy jest sprzedaż cegiełek na koncert zespołu Raz Dwa Trzy i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej, który zainauguruje obchody XX-lecia Samorządu Terytorialnego w Elblągu, a jednocześnie przyczyni się do wsparcia powodzian z południa kraju. Pieniądze będą również zbierane podczas koncertu do puszek oraz w najbliższy weekend w elbląskich hipermarketach. Ponadto urząd miejski uruchomił konto 23116022020000000072294594 z dopiskiem „Pomoc dla powodzian”.

W województwie śląskim, jednym z najbardziej poszkodowanych w tegorocznej powodzi, władze województwa rozpoczęły szacowanie strat oraz organizowanie pomocy. Jedną z form wsparcia jest zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z zalanych terenów oraz przygotowanie wyprawek szkolnych. Przewidziane są również przesunięcia w budżecie. Wojewódzki Urząd Pracy złożył również wnioski o uruchomienie rezerw na aktywizację bezrobotnych w celu likwidacji skutków powodzi.

Oprac. Jotka

PFRON preferuje powodzian

Rada Nadzorcza PFRON uchwałą z dnia 27 maja 2010 r. wprowadziła szczególne preferencje dla wnioskodawców poszkodowanych w wyniku skutków tegorocznej powodzi, którzy ubiegają się o wsparcie w ramach programów Funduszu. Będą one polegały m.in. na:

1. W okresie do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach programów: Pegaz 2010 (dofinansowanie: oprzyrządowania samochodu, sprzętu komputerowego i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) oraz Komputer dla Homera 2010 wnioskodawcy mają możliwość uzyskania dodatkowych 20 punktów preferencyjnych w trakcie oceny merytorycznej wniosku oraz uzyskania dofinansowania przez wnioskodawcę, który w wyniku powodzi utracił przedmiot dofinansowany ze środków PFRON, z minimalnym udziałem własnym w zakupie.
2. W okresie do dnia 30 czerwca 2011 r. w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze F pomoc może być udzielana także na odtworzenie majątku/środków trwałych warsztatu terapii zajęciowej, który nie był ubezpieczony, a w wyniku powodzi został zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym naprawę i użytkowanie. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 250 tys. zł i 80 proc. kosztów realizacji projektu.

Warunkiem skorzystania ze szczególnych preferencji dla wnioskodawców jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego poniesienie szkody, wystawionego przez właściwą jednostkę administracji rządowej lub samorządowej na terenie działania której wystąpiła powódź.

Oprac. MaC

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również