Apel o udostępnienie lokali wyborczych

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej, zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk wystosował apel do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o odpowiednie przygotowanie lokali wyborczych, aby umożliwić oddanie głosu wszystkim obywatelom.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 127 ust. 1 Konstytucji jest wybierany w wyborach powszechnych; czyli wszyscy obywatele, którzy nie zostali pozbawieni prawa głosowania przez wyrok sądowy mogą wziąć w nim udział. Doświadczenia ostatnich wyborów wykazują, że osoby z niepełnosprawnością oraz starsze są dyskryminowane w tym zakresie. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 81, poz. 888) określa szczegółowe wymagania techniczne, ale są one niewystarczające. np. na 15000 mieszkańców odpowiednie wymagania techniczne powinien spełniać jeden lokal wyborczy i nie mniej niż jeden w każdej gminie, a to jest zdecydowania za mało.

Zastępca rzecznika praw obywatelskich zwraca się do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o zweryfikowanie stanu technicznego lokali komisji wyborczych, sprawdzenia podjazdów, wind dla osób niepełnosprawnych. Ponadto apeluje o umożliwienie osobom niepełnosprawnym skorzystania w dniu wyborów z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz spopularyzowanie wiedzy na temat głosowania przez pełnomocnika.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2000 r., sygn. III SW 54/00 niezapewnienie możliwości głosowania osobom z niepełnosprawnością, które przybyły do lokalu wyborczego narusza zasadę powszechności wyborów. Państwo polskie jest zobowiązane do ułatwienia tym osobom udziału w głosowaniu, wybory są bowiem jedną z podstaw rządów demokratycznych.

Oprac. J. K.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również