Ponad 38,1 mln zł na program Opieka 75+

Ponad 38,1 mln zł trafi do gmin w całej Polsce w ramach tegorocznej edycji programu Opieka 75+, dzięki któremu zwiększa się dostępność usług opiekuńczych, w tym tych specjalistycznych.

– Gminy, które przystąpią do programu uzyskają finansowe wsparcie do 50 proc. przewidywanych całkowitych kosztów realizacji zadania. Usługi opiekuńcze mogą być realizowane przez samorządy od 1 stycznia do końca bieżącego roku – mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Program ma na celu rozwijanie i poprawę dostępności do usług opiekuńczych, w tym socjalnych usług opiekuńczych kierowanych dla osób samotnych, jak i pozostających w rodzinach, które osiągnęły wiek 75 lat i więcej.

Program adresowany jest do gmin miejskich wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, a wysokość wsparcia wyniesie do 50 proc. planowanych kosztów na realizację zadania.

Gmina może skorzystać z dofinansowania jeżeli usługi opiekuńcze realizuje samodzielnie, zleca je organizacjom pozarządowym lub kupuje od podmiotów sektora prywatnego.

W 2022 r. środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:
– dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022;
– dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
– dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Tegoroczna edycji programu Opieka 75+ realizowana jest od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Info: MRiPS

Data publikacji: 31.03.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również