Przeznaczamy coraz więcej środków na leczenie chorób onkologicznych zapewniał  premier w Gliwicach

Dla rządu nie ma nic ważniejszego niż zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia Polaków. Dlatego stale dążymy do poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Będzie to możliwe dzięki konsekwentnemu zwiększaniu finansowania. W 2019 r. po raz pierwszy w historii publiczne nakłady na ochronę zdrowia przekroczyły poziom 100 mld zł. W ciągu najbliższych 5 lat wydatki na zdrowie wzrosną do 7 proc. PKB. Już w 2023 r. osiągną one 6 proc. PKB. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się 18 lipcaz Amazonkami w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. Mówił o Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, na którą przeznaczonych ma być 5,1 mld zł.

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 – poprawa profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych

To kompleksowy program walki z rakiem, który był wyczekiwany przez lekarzy i pacjentów. NSO wyznacza 5 kluczowych obszarów dla poprawy skuteczności terapii onkologicznych i dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów z chorobą nowotworową.

Cele Strategii obejmują:

  • poprawę profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych,
  • rozwój systemu opieki zdrowotnej w obszarze onkologii przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin,
  • zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

– Ze strony państwa, przeznaczamy coraz więcej środków na leczenie wszystkich chorób onkologicznych. Ogromny nacisk kładziemy na leczenie raka piersi. Tutaj niezwykle ważna jest profilaktyka. Będziemy zastanawiać się, aby w krótkim czasie obniżyć wiek kobiet, od którego zaczyna się profilaktykę. Oby ona jak najwcześniej mogła być rozpoczęta – zapowiedział premier.

Strategia ma zapewnione finansowanie ze środków budżetu państwa.  Na ten cel w latach 2020-2030 planujemy wydać 5,1 mld zł.

Unikatowy wzrost nakładów na zdrowie – w 2019 r. to ponad 100 mld zł

W 2019 r. po raz pierwszy w historii publiczne nakłady na ochronę zdrowia przekroczyły poziom 100 mld zł. Dynamiczny wzrost funduszy obserwujemy od 2016 r.  W latach 2016-2020 wzrost na ochronę zdrowia wyniósł ponad 44 proc.

– W leczeniu raka bardzo ważny jest sprzęt i najnowsze refundowane leki. To jest obowiązkiem państwa. Staramy się to poprawiać we wszystkich instytutach i oddziałach szpitali, które walczą o życie pacjentów – mówił premier.

Centrum Onkologii w Gliwicach

Gliwicka Onkologia od momentu swojego powstania nie tylko leczyła chorych, ale również prowadziła badania naukowe nad nowotworami. Na początku lat 80. ruszyła rozbudowa placówki. Rok 2001 można uznać za nowe otwarcie działalności kliniczno- terapeutycznej Instytutu.

Dziś, w placówce otwarte zostało Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Powstało ono dzięki inicjatywie i finansowaniu z budżetu państwa. Zadaniem jednostki będzie kompleksowa realizacja komercyjnych i niekomercyjnych badań klinicznych.

Info: gov.pl/web/premier, fot. Krystan Maj / KPRM

Data publikacji: 19.07.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również