Rada Języka Migowego bez głuchych

29 listopada br. minister pracy i polityki społecznej powołał Polską Radę Języka Migowego. Rada składa się z 17 członków, w tym pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Członkiem Rady może zostać osoba znająca któryś z rodzajów języka migowego - PJM, SJM lub SKOGN lub zajmująca się zawodowo tą problematyką. Kandydatów na członków Rady zgłaszają obok określonych instytucji i organów, zainteresowane środowiska, organizacje, stowarzyszenia. Zgodnie z ustawą w skład Rady wchodzi 9 przedstawicieli zainteresowanych środowisk, organizacji, stowarzyszeń lub instytucji.

W przypadku rezygnacji z funkcji w Radzie minister jest zobligowany powołać następną osobę. Minister może odwołać także członka Rady na wniosek pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania Rady należy:
1. ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej;
2. upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwiązania na rzecz osób uprawnionych i upowszechniających rozwiązania wspierające komunikowanie się;
3. sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym funkcjonowania osób uprawnionych;
4. wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób uprawnionych, w tym związanych ze stosowaniem PJM, SJM i SKOGN.

Mimo iż w toku zapoznawania się z przesłanymi kandydaturami brany był pod uwagę fakt czy dany kandydat jest osobą niesłyszącą w Radzie nie znalazła się osoba głucha, dla której język migowy jest podstawowym lub pierwszym językiem. Osoby reprezentujące organizacje wspierające głuchych wyraziły zdziwienie i niezadowolenie z zaistniałej sytuacji. Tym bardziej, że do Rady zgłosiło się co najmniej 5 osób głuchych, znających biegle PJM. Organizacje, które je rekomendowały wspomniały o tym w swoich podaniach. Również niektórzy członkowie Rady są zaskoczeni tym, że zabrakło osób niesłyszących i już na pierwszym posiedzeniu Rady poruszono tę kwestię.

Swoje stanowisko jako pierwsze wyraziła Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON. Prezes Fundacji Bartosz Marganiec stwierdził: – Jest nam z tego powodu przykro. Uważamy, że w sprawach dotyczących głuchych głos powinni zabierać głusi. Powinni mieć możliwość włączenia się w dyskusje na temat ich potrzeb i spraw. Nie powinno być tak, że o wszystkim decydują osoby słyszące.

Następnie wypowiedział się p.o. prezesa Polskiego Stowarzyszenia Głuchych i Niedosłyszących Paweł Rosik mówiąc: – Decyzja MPPiS narusza konwencję o prawach osób oraz jest dyskryminacją ze strony rządu w stosunku do osób głuchych. Konstytucja RP stanowi, iż wszyscy jesteśmy wobec prawa równi i rząd nie ma prawa nas dyskryminować. Stało się inaczej osoby głuche muszą ruszyć do walki o lepsze prawa i obronę godności naszego środowiska.

Elementem tej batalii jest nagrany na DVD List Otwarty w Polskim Języku Migowym skierowany do ministra pracy i polityki społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Został on złożony 17 grudnia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Biurze Pełnomocnika Rządu Osób Niepełnosprawnych.

W skład stowarzyszonych organizacji, fundacji, oraz osób prywatnych, które podpisały list otwarty wchodzą:
Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON
Stowarzyszenie Organizacja Niesłyszących i Słabosłyszących Internautów – ONSI
Polski Związek Głuchych
Instytut Polskiego Języka Migowego
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Polskie Stowarzyszenie Głuchych i Niedosłyszących
Pracownia Lingwistyki Migowej
Fundacja Między Uszami
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UP
Instytut Historii Głuchych Surdus Historicus
CODA Polska
Prof. dr hab. Marek Świdziński
Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących „Mazowsze”
Warszawski Klub Sportowy Głuchych „Wars”
Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „Świt”
Gdański Klub Sportowy Niesłyszących „Pomorze”
Wielkopolski Klub Sportowy Głuchych
Morski Klub Sportowy Głuchych
Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Niesłyszących „Warmig”

Kolejne posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego planowane jest na koniec stycznia 2013 r.

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również