Reforma systemu orzeczniczego i wykonanie wyroku TK

Reforma systemu orzeczniczego i wykonanie wyroku TK

Na posiedzeniu sejmowej komisji polityki senioralnej 17 lipca wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk poinformował, że międzyresortowy zespół kończy prace nad projektem dotyczącym systemu orzekania o niepełnosprawności.

Przedstawił również informację na temat wsparcia opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w październiku 2014 r. orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby z niepełnosprawnością od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją.

Wiceszef MRPiPS zapewnił, że resort pragnie wykonać ten wyrok TK, co nie jest możliwe bez reformy systemu orzecznictwa.
– W momencie, kiedy ten system orzeczniczy będzie finalizowany, wtedy będzie też można zająć się oczywiście wyrokiem TK i uporządkowaniem tego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, który jest – jak doskonale wszyscy wiemy – nie tylko skomplikowany, bo to pewnie eufemizm, ale w wielu miejscach niesprawiedliwy i budzący słusznie określone emocje (…) negatywne – powiedział B. Marczuk.

Poinformował, że na ukończeniu są prace Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy powołanego w lutym ub. roku. – Z tego, co deklaruje przewodnicząca tego zespołu, pani prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, już w tym miesiącu do Kancelarii Premiera zostaną przekazane pierwsze owoce tej pracy w postaci odpowiednich projektów ustaw – zapewnił wiceminister.

Również 17 lipca, Gertruda Uścińska poinformowała, że prace nad projektem zbliżają się do finału i w wakacje zostanie on przekazany do premiera. Przewiduje się system z dwoma stopniami niepełnosprawności, a reformie orzecznictwa towarzyszyć powinno stworzenie specjalnego, spójnego systemu informatycznego.

Wiceminister Marczuk poinformował również, że do uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt utworzenia Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głównym źródłem jego przychodów ma być obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także tzw. danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy.

Bartosz Marczuk przypomniał też, że od lipca obowiązuje też ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy której mogą one korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością. Z informacji pochodzących z resortów pracy i zdrowia zdrowia wynika, że wdrażanie tej ustawy przebiega pozytywnie.

Oprac. rhr, fot. pixabay.com

Data publikacji: 18.07.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również