Rozbudzając wrażliwość: podsumowanie projektu „Wspólnie-Dostępnie-Sprawiedliwie”

Zakończył się projekt „Wspólnie-Dostępnie-Sprawiedliwie” Fundacji Court Watch Polska i Fundacji Polska Bez Barier. Intensywne działania skupiono na zwiększeniu dostępności budynków sądowych dla osób ze szczególnymi potrzebami. Inicjatywa okazała się kamieniem milowym w działaniach na rzecz bardziej dostępnego i sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jakie efekty przyniósł projekt?

Fundacja Court Watch Polska, w partnerstwie z Fundacją Polska Bez Barier, zainicjowała kompleksowy projekt monitorowania sądów. Kluczowym elementem było skoncentrowanie się na dostępności sądów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wnikliwa analiza pokazała, że choć prawo stanowi fundament równości, to praktyka wymaga jeszcze wielu dostosowań.

Efekty projektu w latach 2021-2023:
• 26 przeprowadzonych badań sądów: Organizacje przeprowadziły 26 badań dotyczących dostępności sądów, co pozwoliło na stworzenie kompleksowej mapy wyzwań.
• 24 raporty z badań: wyniki badań zostały podsumowane w 24 raportach, które precyzyjnie identyfikują obszary wymagające poprawy.
• 1 spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich: Fundacja zaaranżowała spotkanie hybrydowe (stacjonarnie i z transmisją online na kanale YouTube) w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie omówiono kwestie zwiększenia dostępności sądów. Spotkanie było tłumaczone na Polski Język Migowy i jest dostępne na kanale YT Fundacji.
• Publikacja podsumowująca: kluczowy rezultat to publikacja podsumowująca projekt, będąca poradnikiem zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i samych sądów.
• 300 egzemplarzy poradnika przekazanych sądom: Fundacja przekazała 300 egzemplarzy poradnika, który stał się praktycznym narzędziem dla sądów i instytucji związanych z sądownictwem.
• Wsparcie dla Organizacji: ponad 30 organizacji i 200 przedstawicieli otrzymało wsparcie w postaci szkoleń stacjonarnych i dostępu do e-learningu.

Premiera nowego raportu
Rok po przeprowadzeniu pierwszego badania, organizacje przeprowadziły kolejny monitoring, pytając sądy o wdrożone zmiany na rzecz zwiększenia dostępności. Wyniki tego ponownego monitoringu zostały właśnie opublikowane w raporcie „Wspólnie-Dostępnie-Sprawiedliwie” Jak wygląda dostępność sądów dla osób ze szczególnymi potrzebami rok po przeprowadzeniu monitoringów?

Kartografia wyzwań
– W trakcie projektu skoncentrowaliśmy się na zrozumieniu wyzwań osób ze szczególnymi potrzebami wobec polskich sądów. Od wyznaczania barier architektonicznych w samych budynkach sądowych po analizę dostępności informacji i formularzy. Projekt przyjrzał się każdemu etapowi interakcji z wymiarem sprawiedliwości – relacjonuje Angelika Rekowska, główna koordynatorka projektu i prawniczka Fundacji Court Watch Polska.
Jak zapewnia Angelika Rekowska, już pierwsze publikacje raportów stały się punktem wyjścia do dialogu z decydentami na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym.

Rola społeczeństwa obywatelskiego
W projekcie zaakcentowano istotną rolę społeczeństwa obywatelskiego w monitorowaniu sądownictwa. Program szkoleń dla obserwatorów sądowych przyciągnął uwagę prawników, aktywistów, obrońców praw człowieka i osób zainteresowanych poprawą systemu. Jednak to właśnie obserwatorzy, wyposażeni w narzędzia udostępnione przez koordynatorów projektu, przyczynili się do skonkretyzowania problemów i ich efektywnego zgłaszania. Raporty i poradnik dostępne są na stronie:
https://courtwatch.pl/projekty/projekty-zrealizowane/wspolnie-dostepnie-sprawiedliwie/

W imieniu Fundacji Court Watch Polska szczególne podziękowania kierujemy dla członkiń i członków stowarzyszeń, których wkład w realizację projektu jest nieoceniony:
– Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków
-Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole
– Fundacja Court Watch Polska
– Fundacja Podaj Dalej im. Piotra Janaszka
– Klub Debat Ars bene dicendi
– Koło Nauk Penalnych UKSW
– Koło Naukowe Praw Człowieka SWPS
– Koło Naukowe Prawa Europejskiego WPiA UW
– Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Ius Et Medicina
– Koło Naukowe Pro Publico Bono UAM
– Koło Naukowe Prolepsis
– Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile

– Cieszę się, że osoby w różnych wieku i momencie życiowym dalej znajdują czas i motywację do zajęcia się tak ważnymi dla innych osób sprawami. Życzę Państwu sukcesów w przyszłych działaniach — przekazuje Angelika Rekowska.

Wnioski i perspektywy na przyszłość
Podsumowując projekt, nie sposób nie dostrzec ogromnego potencjału w dalszych działaniach. Fundacja Court Watch Polska, wraz z partnerami, zbudowała solidne fundamenty dla dalszych inicjatyw. Kluczowym zadaniem jest teraz konsekwentne implementowanie wniosków projektu na poziomie krajowym, tworząc przestrzeń dla dialogu między społeczeństwem obywatelskim a decydentami.

Obywatele, prawnicy i sędziowie powinni stać się współtwórcami nowej, bardziej dostępnej i sprawiedliwej przestrzeni prawnej. Działania Fundacji Court Watch Polska z pewnością wskazały na nieuniknioną potrzebę tego dialogu i zmiany

Projekt „Wspólnie – Dostępnie – Sprawiedliwie” finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Info: Fundacja Court Watch Polska

Data publikacji: 15.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również