Edukacja dla równości – nowy poradnik dla nauczycieli i nauczycielek

Z inicjatywy Urzędu Miasta Krakowa powstała wyjątkowa publikacja adresowana do osób pracujących z młodzieżą i dziećmi w środowisku szkolnym (edukacja formalna) i poza nim (edukacja pozaformalna). Ten ważny poradnik składa się z dziewięciu rozdziałów poświęconych zagadnieniom wzbogacającej różnorodności, tak charakterystycznej dla współczesnego społeczeństwa.

Zespół autorów pod przewodnictwem Urszuli Majcher-Legawiec w przystępny i zorientowany praktycznie sposób przedstawia m.in. takie zagadnienia jak wielokulturowość w szkole, niepełnosprawność, neuroróżnorodność, orientacja seksualna i tożsamość płciowa, stereotypy, zdrowie psychiczne, rezyliencja i sposoby jej budowania, mowa nienawiści i poczucie bezpieczeństwa, bullying, cyberbullying i przemoc w relacjach oraz dziecko i rodzina w systemie prawa.

– W pracy z dziećmi i młodzieżą potrzebujemy wiarygodnych źródeł i praktycznych wskazówek. Zakładamy, że w dobie nadmiaru informacji ta publikacja będzie swego rodzaju bezpieczną przystanią dla zmęczonych szukaniem wartościowych informacji i rozwiązań – mówi redaktorka publikacji.

– Kraków dla równości to dla naszego miasta nie tylko hasło, ale ważne zobowiązanie i realne działania na rzecz praw człowieka. Na polu budowania działań na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Krakowa nie możemy pomijać kwestii tak kluczowej, jak edukacja! Naszym wspólnym celem jest budowanie lokalnej wspólnoty, mocnej siłą relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu – dodaje Nina Gabryś-Janowska, pełnomocniczka prezydenta Krakowa ds. polityki równościowej, inicjatorka projektu.

Celem publikacji jest dostarczenie osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą szerokiej informacji z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, ale też zainspirowanie do odbycia ważnej podróży rozwojowej, do pogłębionej refleksji niezbędnej w pracy z dziećmi i młodzieżą w tak wrażliwych obszarach tematycznych.

Publikacji towarzyszy seria webinarów i warsztatów „Szkoła otwarta dla wszystkich” podczas których rozmawiamy m.in o odporności psychicznej dzieci i młodzieży w sytuacji kryzysu, neuroróżnorodności i prawach człowieka. Wśród zaproszonych gości była Ewa Woydyłło-Osiatyńska i dr hab. n. med. Maciej Pilecki.

Edukacja dla równości – przewodnik dla nauczycielek i nauczycieli [PDF].

Za organizację webinarów w ramach procesowego wspomagania szkół i placówek w Gminie Miejskiej Kraków odpowiedzialna jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3. Zrealizuje je Niepubliczna Placówka Doskonalenia Zawodowego „Instytut Nauki Lekticon” Radosława Świergosza i Anny Ryszki.

Info: krakow.pl, fot. materiały prasowe

Data publikacji: 15.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również