Rozstrzygnięto Plebiscyt “Wrocław bez Barier”

Laureaci plebiscytu Wrocław bez Barier

1 grudnia Fundacja „Potrafię Pomóc” uczestniczyła i współorganizowała konferencję  we Wrocławiu, poświęconą osobom z niepełnosprawnościami pt. „Komunikacja w życiu osoby z niepełnosprawnością”. Głównym organizatorem tego wydarzenia była Gmina Wrocław – Biuro Wrocław Bez Barier. Jednym z elementów spotkania było wyłonienie zwycięzców Plebiscytu „Wrocław bez Barier” im. Bartłomieja Skrzyńskiego. To nagroda za działania przyczyniające się do wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami.

Pomysł takiego wyróżnienia wyjątkowych osób czy inicjatyw narodził się 2010 roku, zaproponował go i zapoczątkował śp. Bartłomiej Skrzyński. Od 2018 roku realizatorem konkursu jest Fundacja „Potrafię Pomóc”, działając na zlecenie i we współpracy z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. W tym roku Kapituła Konkursu – w której skład wchodzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, organizacji pozarządowych, działacze na rzecz osób z niepełnosprawnościami, laureaci poprzednich edycji nagrody oraz siostra Bartłomieja Skrzyńskiego – wyróżniła:

• Centrum Historii Zajezdnia
kategoria: Miejsce dostępne dla wszystkich
za przestrzeń którą tworzą ludzie otwarci na całe społeczeństwo;

• Fundację Imago
kategoria: Działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności
za skuteczne i innowacyjne działania w zakresie powszechnej dostępności do usług wytchnieniowych i asystenckich;

• Pawła Parusa
kategoria: Integracja społeczna
za integrację środowiska osób z niepełnosprawnościami ze społeczeństwem;

• wrocławskie ZOO
kategoria: Społeczna odpowiedzialność biznesu
za ciągłe i skuteczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami potwierdzające społeczną odpowiedzialność biznesu;

• Muzeum Pana Tadeusza – Zakład Narodowy im. Ossolińskich
kategoria: Kultura dostępna
za tworzenie kultury dostępnej dla wszystkich;

• firmę Farutex Sp. z o.o.
kategoria: Dostępne miejsce pracy
za otwartość na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i tworzenie miejsc pracy dla wszystkich.

Plebiscyt również został zorganizowany w ramach zadania „Wrocław bez Barier”.

W tym samym dniu prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, wręczył medale „Zasłużony dla Wrocławia”. Wyróżnione zostały między innymi osoby związane z Fundacją „Potrafię Pomóc” i Centrum im. Bartłomieja Skrzyńskiego:

• koordynator ds. medycznych Centrum – profesor dr hab. Robert Śmigiel: specjalista pediatrii, neonatologii, genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej. Profesor od wielu lat społecznie współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami, a szczególnie z rodzicami dzieci mającymi choroby rzadkie, zaburzenia rozwoju, choroby genetyczne i metaboliczne oraz inne niepełnosprawności;

• Maciej Nastaga – pracownik Fundacji, który wyróżniony został za odwagę i ofiarność w pierwszych miesiącach wojny w Ukrainie. Wówczas, jako wolontariusz – z potrzeby serca, bezinteresownie, narażając życie – udał się do Ukrainy, by ratować dzieci i osoby z niepełnosprawnościami, organizując niezbędny transport do Polski oraz nieocenioną opiekę dla tych ludzi

o bardzo wyjątkowych potrzebach w tej dramatycznej sytuacji. Ponadto organizował transport żywności do Ukrainy dla osób najbardziej potrzebujących.
Uroczystość wręczenia certyfikatów „Wrocław bez Barier” i medali można obejrzeć online. https://youtu.be/Yvb8ZJnh1B0?t=2302

pr/, fot. Fundacja “Potrafię Pomóc”

Data publikacji: 03.12.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również