Rząd przyjął projekt dot. większego dostępu do produktów i usług dla OzN

K. Pełczyńska-Nałęcz i Ł. Krasoń

Wiele produktów i usług, takich jak komputery, telefony komórkowe, bankomaty, zakupy w e-sklepach będzie musiało być dostępne dla wszystkich. Zapewnienie dostępności będzie nowym obowiązkiem podmiotów gospodarczych. Takie zasady nakłada ustawa przenosząca do polskiego prawa „Europejski Akt o Dostępności” (EAA). Jest to unijna dyrektywa o dostępności produktów i usług. Na posiedzeniu 28 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który teraz trafi do Sejmu.

Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które koordynuje w Polsce wdrożenie EAA.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz spotkała się także 28 lutego z pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukaszem Krasoniem. Tematem rozmowy były kolejne działania, jakie zostaną podjęte aby jak najsprawniej wprowadzić w życie nowe przepisy.

Celem przygotowanych rozwiązań jest zapewnienie większego dostępu do najpowszechniejszych produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami (i ze szczególnymi potrzebami). Chodzi o takie ich projektowanie, aby jak największa liczba osób, bez względu na sprawność, mogła z nich samodzielnie korzystać. W ten sposób ustawa będzie wspierać budowanie społeczeństwa włączającego. Jego podstawą jest kierowanie się zasadą, że dostępność jest podstawowym standardem projektowania przestrzeni, produktów i usług.

Najważniejsze rozwiązania ujęte w projekcie

• Nowe przepisy dotyczą zapewnienia przez podmioty gospodarcze dostępności oferowanych przez nie produktów i usług, w oparciu o wspólne dla państw UE wymagania dostępności.
– Chodzi o takie projektowanie produktów i usług, aby jak największa liczba osób mogła z nich samodzielnie korzystać.
– Dotyczy to przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami, ale również wszystkich innych osób, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, związanych np. z wiekiem, chorobami lub utratą sprawności.

• Ustanowione zostaną wymagania dostępności, które dotyczyć będą m.in.:
– produktów – takich jak komputery, telefony komórkowe, czytniki książek elektronicznych, terminale płatnicze w sklepach, czy inne terminale samoobsługowe (bankomaty i wpłatomaty, automaty biletowe, urządzenia do odprawy samoobsługowej);
– usług – takich jak usługi telekomunikacyjne, usługi cyfrowe w transporcie pasażerskim (autobusowym, autokarowym, lotniczym, wodnym oraz kolejowym, jeśli chodzi o m.in. strony internetowe i aplikacje mobilne oraz bilety elektroniczne), dostęp do audiowizualnych usług medialnych, bankowość detaliczna czy handel elektroniczny.

• Nowe przepisy określą także funkcjonowanie systemu nadzoru rynku dotyczącego spełniania obowiązków dostępności przez podmioty gospodarcze.

Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie 28 czerwca 2025 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców od BGK
Ważnym elementem wprowadzenia Europejskiego Aktu o Dostępności będzie także wsparcie dla przedsiębiorców. Bank Gospodarstwa Krajowego zapowiedział realizację mechanizmu pożyczkowego, który pomoże sfinansować koszty związane z dostosowaniem produktów i usług do nowych wymogów dostępności.

Warto podkreślić, że nowe przepisy nie tylko zobowiązują do spełnienia wymogów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ale także mają na celu poprawę codziennego funkcjonowania wszystkich grup społecznych, niezależnie od ewentualnych ograniczeń czy trudności. Dla przedsiębiorców jest to jednocześnie szansa na poszerzenie rynku o nowe grupy odbiorców i dostosowanie się do zmieniających się standardów europejskich.

Wprowadzenie Europejskiego Aktu o Dostępności w Polsce to krok w stronę bardziej inkludującego społeczeństwa i równych szans dla wszystkich. Przedsiębiorcy, przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, mają szansę przekształcić te wyzwania w nowe możliwości biznesowe, przyczyniając się jednocześnie do tworzenia bardziej dostępnego i zrównoważonego rynku.

Projekt ustawy o zapewnianiu spełniania wymogów dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze

Oprac. rhr/, fot. MFiPR

Data publikacji: 28.02.2024

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również