Stowarzyszenie „Żurawinka” wyróżnione Odznaką Honorową RPO

RPO Marcin Wiącek wręcza Odznakę Honorową RPO Annie Nowak, prezesce Stowarzyszenia "Żurawinka"

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” z Poznania zostało wyróżnione Odznaką Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Uroczystość odbyła się 9 maja w Biurze RPO. Odznakę odebrała prezeska stowarzyszenia Anna Nowak.

– Niech ta Odznaka będzie wyrazem naszego najwyższego hołdu dla Państwa, dla Waszej działalności, ale także dla wszystkich osób i organizacji walczących o nasze człowieczeństwo oraz godne warunki do życia i rozwoju dla każdego – powiedział rzecznik Marcin Wiącek.

30-letnią działalność laureata przybliżyła laudatorka, koordynatorka Inicjatywy „Nasz Rzecznik” Anna Duniewicz życząc „Żurawince” siły i determinacji na kolejne trzydzieści lat.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Żurawinka” powstało w roku 1993 z inicjatywy 16 matek i ojców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Nazwę zawdzięcza ulicy Żurawinowej, przy której od lat mieści się jego siedziba. Misją organizacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym szczególnie z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz ich opiekunom i rodzinom.

Wystąpienie Anny Nowak, prezeski Stowarzyszenia "Żurawinka"

Wystąpienie Anny Nowak, prezeski Stowarzyszenia „Żurawinka”

Stowarzyszenie prowadzi od 22 lat Dzienny Ośrodek Terapeutyczny „Żurawinka” dla dorosłych osób wymagających intensywnego wsparcia, jak również realizuje wieloletnie projekty terapeutyczne dla osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), pikniki, wycieczki, spotkania integracyjne, szkolenia, warsztaty, happeningi, wernisaże i imprezy okolicznościowe. W realizacji tych zadań korzysta ze wsparcia Miasta Poznań, PFRON oraz innych instytucji i osób prywatnych.

Stowarzyszenie jest inicjatorem obchodów Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego oraz akcji społecznej „Przewijamy Polskę”. Realizuje projekty „Oddech dla Mam” dla 20 kobiet-opiekunek osób z niepełnosprawnością, „Kącik Wytchnieniowy dla rodziców osób z MPD”, „Galerię na Piętrze”, w której mieści się całoroczna ekspozycja prac osób z MPD, czy „Paszport Życia” – proste narzędzie, które zabezpiecza osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością i niekomunikujące się werbalnie w sytuacji nagłej utraty osoby wspierającej.

Na początku działalności dzięki współpracy z holenderskimi klubami rotariańskimi rodzice dzieci z MPD wyjeżdżali na wizyty studyjne do Holandii, by poznawać tamtejszy system wsparcia osób z niepełnosprawnością.

RPO Marcin Wiącek, Anna Nowak i Mieczysław Nowak

RPO Marcin Wiącek, Anna Nowak i Mieczysław Nowak

W 2004 roku Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Od 2016 roku korzysta w trybie konkursowym z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie jest też ważną częścią światowego ruchu na rzecz osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i współorganizatorem World Cerebral Palsy Day.

Wolontariusze Stowarzyszenia trzykrotnie zostali uhonorowani tytułami Poznańskiego Wolontariusza Roku.

Stowarzyszenie otrzymało Srebrną Pieczęć Miasta Poznania za działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. W roku 2019 zostało uhonorowane tytułem Poznańskiego Inicjatora Roku w Obszarze Zdrowie za innowację „Paszport Życia”, a trzy lata później – tytułem Inicjatora Roku za innowację „Przewijamy Poznań”.

Uczestnicy uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej RPO

Uczestnicy uroczystości wręczenia Odznaki Honorowej RPO

Anna Nowak, prezes Stowarzyszenie „Żurawinka”, dziękując za wyróżnienie zwróciła uwagę, że te 30 lat działalności minęło jak jeden dzień. – Naszym największym marzeniem jest to, żeby takie organizacje jak nasza nie były potrzebne – podkreśliła. – Żeby w naszym kraju funkcjonował dobrze działający, kompleksowy system wsparcia i pomocy.

Kończąc swoje wystąpienie raz jeszcze podziękowała za to zaszczytne wyróżnienie. – Nadaje ono sens wszystkiemu co robimy – podkreśliła.

Senator Jan Filip Libicki honorowy członek stowarzyszenia „Żurawinka”, dziękując Annie Nowak i innym członkom tej organizacji, nawiązał do osobistego doświadczenia dorastania z niepełnosprawnością. – Patrząc z perspektywy mojej młodości widzę, że bardzo dużo się zmieniło.

Senator podkreślił, że poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w Polsce to przede wszystkim zasługa ich samych i ich działalności w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

O. Hieronim Kaczmarek – dominikanin i szkolny kolega Anny Nowak – wskazał, że działalność stowarzyszeń takich jak „Żurawinka” to piękny przykład działalności lokalnej i myślenia globalnego. – Działając lokalnie, w dzielnicy, w mieście, działa się globalnie i zmienia się cały świat – podsumował zakonnik.

Info: BRPO, oprac. kat/, fot. Grzegorz Krzyżewski / BRPO

Data publikacji: 09.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również