W Gorzowie Wielkopolskim o dostępności w instytucjach publicznych

Gorzowski oddział ZUS 9 maja był gospodarzem kolejnej z cyklu konferencji pt. „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. W wydarzeniu zorganizowanym we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej uczestniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

– Program Dostępność Plus, który w tym roku obchodzi pięciolecie działania, to pierwsze tak kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Kluczową rolę w jego realizacji odgrywają zmiany systemowe, dokonywane głównie dzięki nowym rozwiązaniom legislacyjnym – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak wyjaśniła wiceminister wprowadzona ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zobowiązuje podmioty publiczne do zapewniania dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej.

Na mocy tej ustawy uruchomiliśmy Fundusz Dostępności, powołaliśmy Radę Dostępności, zainicjowaliśmy Partnerstwo na rzecz dostępności. Dzięki nowym przepisom ponad 2300 podmiotów wyznaczyło koordynatora ds. dostępności w samorządach i innych instytucjach. Prowadzimy też liczne szkolenia dla różnych grup zawodowych i społecznych
.- Mamy świadomość, że samo prawo i działania informacyjne nie wystarczą by wdrożyć zmiany, jakich wszyscy potrzebujemy. Aby zrealizować cele postawione w Programie Dostępność Plus, niezbędne są odpowiednie środki finansowe. Dlatego już ponad 16 mld zł przeznaczyliśmy na szereg inwestycji, które zwiększają dostępność w naszym otoczeniu – podkreśliła Małgorzata  Jarosińska-Jedynak.

Celem cyklu konferencji jest popularyzacja dobrych praktyk w zakresie wdrażania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach rządowego Programu Dostępność Plus.

Podczas spotkania w Gorzowie Wielkopolskim omówiono kwestię postepowań skargowych na brak dostępności. Przedstawiono narzędzia, które wspierają wdrażanie dostępności. Są nimi między innymi pożyczki z Funduszu Dostępności. Rozmawiano także o programach i projektach realizowanych przez PFRON.

Organizacja cyklu konferencji w placówkach ZUS nie jest przypadkowa. Wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami jest dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych priorytetem.

– Dążymy do poprawy jakości naszych usług, podnosząc standard obsługi klientów, w tym w również osób z niepełnosprawnościami. Podczas modernizacji naszych budynków w miarę możliwości usuwamy istniejące bariery architektoniczne. Zapewniamy dostępność cyfrową stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz dostępność informacyjno-komunikacyjną- mówił Mariusz Jedynak, wiceprezes ZUS.

W oddziałach ZUS likwidowane są bariery budowlane i komunikacyjne. We wszystkich placówkach działa przyjazny osobom z niepełnosprawnością sensoryczną system kierowania ruchem, wyposażony w funkcję wizualno-fonicznego przywoływania klientów do poszczególnych stanowisk obsługi. W każdej placówce jest pracownik, który potrafi posługiwać się językiem migowym.

Info: MFiPR, fot. freepik.com

Data publikacji: 09.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również