Świadczenie wspierające od 1 stycznia br. Dowiedz się więcej

1 stycznia 2024 roku weszła w życie nowa forma pomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, czyli świadczenie wspierające. Co ważne, jego przyznanie nie będzie zależne od kryterium dochodowego, a od określonego poziomu potrzeby wsparcia.

1 stycznia 2024 roku to ważna data dla środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Polsce. Z początkiem roku weszło w życie nowe rozwiązanie – świadczenie wspierające kierowane bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

Jak wnioskować o świadczenie?
1. Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.
Wniosek o wydanie takiej decyzji można złożyć do:
• wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub
• powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Wniosek o wydanie decyzji można złożyć w formie elektronicznej – za pomocą systemu PIU EMP@TIA lub w formie papierowej.
2. Drugi krok – po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia – to złożenie wniosku o świadczenie wspierające.
Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:
• Platformę PUE ZUS
• Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mrpips.gov.pl
• Bankowość elektroniczną.
Osoby ubiegające się o świadczenie wspierające będą mogły w siedzibie lub oddziałach ZUS uzyskać pomoc zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet.

Kto i kiedy otrzyma świadczenie?
Świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach począwszy od 1 stycznia 2024 r., a skończywszy na finalnym jego wdrożeniu, które nastąpi 1 stycznia 2026 r. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami – w zależności od przyznanej im liczby punktów oceny potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności obejmie ono osoby o najwyższym poziomie potrzeby wsparcia.

Więcej informacji, w tym odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdują się tutaj: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

Info: MRPiPS, fot. pixabay.com

Data publikacji: 02.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również