W Chorzowie dyskutowano o dostępności instytucji i obiektów publicznych

Wiceprezes M. Jedynak

ZUS od wielu lat wspiera osoby ze szczególnymi potrzebami. Dąży do poprawy jakości usług i podnosi standard obsługi klientów, w tym również osób z niepełnosprawnościami. Temat dostępności jest dla Zakładu zadaniem priorytetowym. Stąd też 7 października w chorzowskim ZUS odbyła się kolejna regionalna konferencja „Wdrażanie i monitorowanie dostępności w instytucjach publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”, zorganizowana przez ZUS przy współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, PFRON i BGK.

Więcej dobrych pomysłów dla dobra niepełnosprawnych, projektowanie uniwersalne, udogodnienia dla osób ze specjalnymi potrzebami i dostępność nie tylko w instytucjach publicznych – o tym dyskutowano w ZUS w Chorzowie.

Uczestnicy wysłuchali wykładów o celach i postępach programów, które zapewniają dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, postepowaniach skargowych na brak dostępności oraz praktykach w zakresie wdrażania dostępności w instytucjach publicznych. Poznali także narzędzia, które wspierają wdrażanie dostępności, m.in. pożyczki z Funduszu Dostępności oraz programy i projekty realizowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele służb, inspekcji, straży, administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Spotkanie miało na celu ułatwienie wymiany doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk w dziedzinie dostępności, szczególnie w zakresie usuwania barier i utrudnień architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych.

ZUS dostępny dla klientów
Brak barier architektonicznych, nowoczesne, klimatyzowane sale obsługi klientów, pętle indukcyjne, oznakowanie alfabetem Braille’a oraz rozbudowany system obsługi elektronicznej to udogodnienia, które sprawiają, że ZUS jest jednym najnowocześniejszych urzędów w Polsce.
– Wysoka jakość naszych usług i dostępność sal obsługi klientów dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnościami – są naszym priorytetem, dlatego równolegle rozwijamy nowe technologie i cyfryzację usług oraz intensywnie modernizujemy nasze budynki i usuwamy istniejące bariery architektoniczne – podkreślał w swoim wystąpieniu Mariusz Jedynak, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dostępność ma wiele wymiarów
– Stawiamy mocno na rozwiązania online, na cyfryzację urzędu i nowoczesne technologie, ale nie rezygnujemy z tradycyjnej obsługi naszych klientów i nie zapominamy o naszych pracownikach starając się maksymalnie poprawiać ich warunki pracy. W Zakładzie na koniec sierpnia tego roku zatrudnionych było 2626 osób z niepełnosprawnością, co daje 5,25 proc. ogółu pracowników – poinformował wiceprezes.

Przepisy ustawy z 19 lipca 2019 r. nakładają na instytucje publiczne obowiązek realizacji dostępności swoich miejsc i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Spotkania takie jak w Chorzowie, gdzie spotykają się różne środowiska, którzy realizują, weryfikują, czy też korzystają z rozwiązań, pozwalają na pozyskanie dodatkowej wiedzy i dzielenie się dobrymi praktykami. Niebagatelny jest też głos tych, którzy z tej dostępności korzystają. To oni w praktyce mogą ocenić działania urzędników, stąd też ich liczna obecność na konferencji współorganizowanej przez ZUS.

Info i fot. ZUS

Data publikacji: 10.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również