„Wspólny głos naszą siłą!” IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 29 listopada 2023 r. w Warszawie

Jaka jest kondycja ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce? Kogo w tej reprezentacji brakuje? Czy wszyscy są słuchani? Czy wszyscy mają na to równe szanse? Jak wzmocnić głos tych osób z niepełnosprawnościami, którym bywa on odbierany?
Wydarzenie zainauguruje wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Marcin Wiącek dla IX Kongresu
Mam ogromny szacunek dla naukowców, ekspertów, działaczy społecznych i terapeutów zajmujących się sprawami osób z niepełnosprawnością. Wykonują tytaniczną pracę, zabiegają o prawa tych osób, walczą o ich interesy i marzenia. Ale są takie sytuacje, takie problemy i potrzeby, o których mogą opowiedzieć tylko sami zainteresowani, swoją wiedzę czerpiąc bezpośrednio z doświadczenia. 
Dlatego w swoich wystąpieniach wielokrotnie podkreślałem, że to właśnie osoby z niepełnosprawnościami są właściwymi ekspertami i partnerami w sprawach ich dotyczących, a każdy taki głos powinien być uwzględniany przy tworzeniu nowych regulacji czy planowaniu polityk.
Włączenie samorzeczników w procesy tworzenia i wdrażania aktów prawnych oraz programów społecznych to nasz obowiązek, zarówno na poziomie państwa (powszechne konsultacje, dostępny język projektów), jak i instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych (wsparcie organizacyjne, prawne, techniczne). Również jako Rzecznik Praw Obywatelskich dokładam wielkich starań, aby być wierny tej idei, czyli w ramach wystąpień generalnych nie podejmować działań zamiast osób z niepełnosprawnościami, a wspierać ich postulaty. Innymi słowy, pomagać im zachować kontrolę nad własnym życiem.

Dziewiąta edycja Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami poświęcona jest kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Pretekstem do debaty jest 20-lecie Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami – związku organizacji osób z niepełnosprawnościami i organizacji działających na ich rzecz, powstałego, by wspólnie wyrównywać szanse i walczyć z przejawami dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami.

Podczas Kongresu będziemy rozmawiać o zmianach, które zaszły w ciągu ostatnich dwóch dekad i o tym, co wspólnie udało nam się osiągnąć. Osią dyskusji chcemy uczynić pytanie, jaki wpływ ma reprezentacja na polityki publiczne i zastanowić się, jak silna musi być, aby jej głos miał realne znaczenie.

Trzy sesje równoległe zostaną poświęcone aktualnym dylematom reprezentacji i specyficznym potrzebom oraz sytuacji poszczególnych grup osób m.in. samorzeczników z autyzmem, self-adwokatów z niepełnosprawnością intelektualną, doradców ds. zdrowienia z niepełnosprawnością psychospołeczną, osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, osób z niepełnosprawnościami znajdujących się poza systemem (w pieczy zastępczej, z doświadczeniem bezdomności, migrantów, osoby LGBTQ+).

Zostaną przyznane tytuły Ambasadora i Ambasadorki Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – osobom i instytucjom, które aktywnie działają na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania i popularyzowania Konwencji w Polsce.

Przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami dr Krzysztof Kurowski
Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami kończy w tym roku 20 lat. Nasz jubileusz musi wywołać refleksję na temat kondycji ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Cały czas budujemy reprezentację, jest to złożony proces, ale jesteśmy w momencie, w którym trzeba powiedzieć, że osoby z niepełnosprawnościami w dalszym ciągu muszą walczyć o swoją podmiotowość i możliwość decydowania o własnych sprawach – zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym. Wciąż zbyt często akceptowane jest pomijanie ich zdania w sprawach ich dotyczących. Dlatego podczas Kongresu chcemy wspólnie zastanowić się nad tym, czego brakuje, by głos samych osób z niepełnosprawnościami miał znaczenie i nie był podważany.

PROGRAM KONGRESU:
10.00 – 10.50 Otwarcie IX Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
• Przywitanie
• Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Marcina Wiącka
• 20-lecie PFON, w tym:
– Kronika Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami
– Uhonorowanie osób zasłużonych dla PFON
– Wręczenie tytułów Ambasadora i Ambasadorki Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami [otwarcie będzie transmitowane]

10.50 – 12.00 Stan ruchu osób z niepełnosprawnościami w Polsce i jego wpływ na politykę publiczną – panel dyskusyjny
Moderatorka Małgorzata Szumowska – prezeska Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna
Uczestnicy i uczestniczki:
dr Anna Drabarz – prezeska Zarządu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, skarbniczka Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, członkini Zarządu Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (European Disability Forum, EDF)
Maria Królikowska – aktywistka, uczestniczka i współtwórczyni nieformalnych ruchów społecznych działających na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami, pedagog, prywatnie matka 38-letniej córki z niepełnosprawnością
Krzysztof Kotyniewicz – prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych, w strukturach tej organizacji od 2002 r., uczestnik zespołów roboczych i komisji eksperckich, członek Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Rady Dostępności
dr Łukasz Orylski – mężczyzna z wrodzoną niepełnosprawnością, ojciec, politolog, od 20 lat zaangażowany w działalność dla osób z niepełnosprawnościami, propagator asystencji osobistej, aktywista Europejskiej Sieci Niezależnego Życia (ENIL) oraz Protestu 2119
Mariya Yasenovska – reprezentantka Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (European Disability Forum, EDF)
[panel będzie transmitowany]
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.30 Dylematy reprezentacji – sesje równoległe:
1. Nic o nas bez nas – jak wzmocnić głos self-adwokatów? – sesja z udziałem samorzeczników z autyzmem, self-adwokatów z niepełnosprawnością intelektualną, doradców ds. zdrowienia z niepełnosprawnością psychospołeczną, osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Moderatorka Dorota Tomaszewska (PSONI), z udziałem m.in. Romana Szackiego (ruch społeczny Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją, Inicjatywa „Nasz Rzecznik”), Wojciecha Staniosa [sesja 1. będzie transmitowana]
2. Poza systemem – osoby z niepełnosprawnościami: w pieczy zastępczej, z doświadczeniem bezdomności, migranci, osoby LGBTQ+. Moderator Adam Zawisny
3. Prymat woli osoby z niepełnosprawnością – dylematy codzienności i systemu Moderatorka dr Monika Zima-Parjaszewska

14.30 – 15.00 Przerwa kawowa
15.00 – 15.20 Relacja z Konwentów osób z niepełnosprawnościami – dr Małgorzata Franczak, Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości
15.20 – 15.50 Prezentacja wniosków z sesji równoległych
15.50 – 16.00 Przyjęcie uchwały IX Kongresu i zamknięcie wydarzenia
[podsumowanie w godz. 15.00 – 16.00 będzie transmitowane]16.00 – 17.00 Obiad

Nadal można zapisywać się do udziału w wydarzeniu online pod tym linkiem

W przypadku pytań związanych z rejestracją na Kongres prosimy o kontakt z Pauliną Sobolewską:
• e-mail: paulina.sobolewska@pfon.org
• tel.: +48 22 299 18 62

Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1391497455119355

IX Kongres Osób z Niepełnosprawnościami przygotowany został w ramach projektu „Ukraine war: OPD led disability inclusive response and recovery (Phase 2)” realizowanego przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (PFON) w partnerstwie z European Disability Forum (EDF) w ramach inkluzywnej pomocy humanitarnej ze środków Christian Blind Mission (CBM).

Info: PFON, grafika: mat.prasowe

Data publikacji: 22.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również