Wypożyczalnia będzie oferowała bezpłatnie nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, zapewnia wiceminister Wdówik

Dzięki wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego osoby z niepełnosprawnościami będą mogły korzystać bezpłatnie z nowoczesnego, drogiego sprzętu dostosowanego do ich potrzeb – podkreśla wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik i rzecznik PiS Rafał Bochenek 9 lutego na konferencji prasowej mówili o sprzęcie rehabilitacyjnym, który ma być wypożyczany osobom z niepełnosprawnościami. KO zarzuca m.in., że listę sprzętu utworzono bez konsultacji, a zakupu dokonano bez przetargu.

– Jesteśmy od wielu lat w takiej sytuacji, że osoby z niepełnosprawnościami otrzymują sprzęt (…) kompensujący skutki niepełnosprawności z dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak te dofinansowania dotyczą tylko sprzętu bardzo podstawowego, którzy w żadnym zakresie nie może odpowiadać dzisiejszym możliwościom oraz oczekiwaniom osób z niepełnosprawnością – powiedział podczas konferencji Wdówik.

– Jesteśmy rządem, który pierwszy zaczął wdrażanie konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i to jest właśnie ten kierunek, który wskazaliśmy w strategii rządu na lata 2021-2030 na rzecz osób z niepełnosprawnościami: prawo do niezależnego życia. Technologie, które chcemy udostępnić, są z górnej półki. Do tej pory osoby z niepełnosprawnościami nie mogły sobie na nie pozwolić – poinformował.

Wdówik wskazał, że od początku pełnienia urzędu uważał, że należy ułatwić osobom z niepełnosprawnościami dostęp do tego sprzętu.

– Wózek sterowany elektronicznie z napędem elektrycznym, który umożliwia samodzielne poruszanie osobie z czterokończynowym porażeniem, czyli mającej także niesprawne ręce, to jest koszt rzędu 30 do 50 tys. zł.

Dofinansowania, na które dziś osoba może liczyć sięgają 7-8 tys. zł, więc dzięki tej wypożyczalni my wreszcie damy Polakom i Polkom z niepełnosprawnością możliwość samodzielnego funkcjonowania, podnoszenia ich niezależności – to, o co ludzie tak bardzo występują, o realizację zapisów konwencyjnych – zaznaczył wiceminister.

– Sprzęt został już zakupiony. Rada nadzorcza PFRON, której jestem przewodniczącym, przyjęła 31 stycznia program realizacji tej wypożyczalni. I Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tej chwili ceduje konkurs na wyłonienie operatora tej wypożyczalni. Kiedy operator zostanie wyłoniony zgodnie z zapisami programu osoby uprawnione, czyli osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, będą mogły składać wnioski – mówił Wdówik.

Poinformował, że wnioski będą składane elektronicznie, ale jeśli będzie taka potrzeba, to wtedy pracownicy PFRON pomogą wypełnić wniosek, a następnie, po konsultacjach z doradcą, który poinformuje o najnowszych rozwiązaniach odpowiadających niepełnosprawności danej osoby, zostanie ustalony ten model najbardziej odpowiadający osobie.

– Wtedy operator wypożyczalni otrzyma zlecenie, z magazynu centralnego ten sprzęt dowiezie, skonfiguruje i udostępni osobie z niepełnosprawnością. Tak ten proces będzie wyglądał. W ciągu najbliższych miesięcy to stanie się faktem – podał.

– Osoby z niepełnosprawnościami wreszcie będą miały dostęp bezpłatnie, bez dodatkowych środków, które trzeba zbierać, inwestować w sprzęt, Będą miały dostęp do najnowszych technologii, a równocześnie w momencie, gdy przestaną z niego korzystać, np. dzieci wyrosną z jednego rozmiaru wózka, wózek wróci do puli i jest dalej udostępniany. To jest racjonalne zarządzanie środkami finansowymi, które mamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami – wskazał pełnomocnik.

Rzecznik PiS poinformował, że jest to rozwiązanie obowiązujące w wielu krajach europejskich. Według niego wychodzi ono naprzeciw środowiskom osób niepełnosprawnych, ale jest „przez naszych oponentów politycznych krytykowane”.

Wiceminister Wdówik pytany był na konferencji, w jaki sposób był wybierany sprzęt, z kim konsultowany.

– Sprzęt został przygotowany pod moim kierownictwem, ja podpisałem listę sprzętu, którą przedstawiłem panu premierowi. Zaprosiliśmy do konsultacji ekspertów uzgodnionych z panią przewodniczącą Krajowej Rady Konsultacyjnej przy pełnomocniku rządu ds. osób z niepełnosprawnościami. W kolejnym etapie cała Krajowa Rada Konsultacyjna brała udział w konsultowaniu programu, czyli sposobu realizacji – odpowiedział.

– Przypominam, że sprzęt, który kupiliśmy, to jest kropla w morzu potrzeb. My przewidujemy co roku co najmniej od 15 do 30 mln zł dodatkowo ze środków PFRON na uzupełnianie tego sprzętu. To co zostało zakupione, jest tylko pakietem startowym – powiedział Wdówik.

Odniósł się też do pytania o to, czy o sprzęt z wypożyczalni będą mogły występować tylko osoby indywidualne, czy też organizacje lub fundacje.

– Program jest adresowany do osób indywidualnych, aczkolwiek jesteśmy otwarci na sugestie. Słuchamy i już widzimy, że różnego rodzaju placówki zapewniające zajęcia w ramach pobytu dziennego czy edukacyjne zwracają się do nas pytaniem o możliwość wypożyczania sprzętu. Pewnie będziemy brać to pod uwagę i nowelizować ten program na kolejnych posiedzeniach rady nadzorczej – powiedział. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka, fot. pixabay.com

Data publikacji: 09.02.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również