Znamy laureatów XIII edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Wspieranie rodzinnych więzi, tworzenie włączającego miejsca pracy, rozbudowany wachlarz świadczeń motywacyjnych czy zrównoważone podejście do wolontariatu – to tylko wybrane działania laureatów XIII edycji Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” wybranych w dziesięciu kategoriach.

Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. AMS, Alior Bank, FAKRO, Ceramika Paradyż czy Roche Polska. Kapituła przyznała także dwie nagrody dziennikarskie za promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz nagrodę specjalną.

Gala Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” odbyła się 8 listopada 2023 roku w Warszawie. Przygotowania do finału Konkursu trwały od wielu miesięcy. Prace Kapituły poprzedziły badania opinii publicznej, które miały określić wzajemne zaufanie w relacji pracownik-pracodawca oraz liczne działania edukacyjno-promocyjne.

Z badania przeprowadzonego przez panel badawczy Ariadna, w ramach tegorocznej edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, wynika, że ponad połowa badanych (53 proc.) jest zadowolona ze swojej sytuacji zawodowej, a 55 proc. badanych pozytywnie ocenia firmę, w której pracuje. Aż 61 proc. ankietowanych uważa swojego pracodawcę za godnego zaufania, za co odpowiada stabilne zatrudnienie i umowa o pracę (35 proc.). Jednocześnie wyraźnie widać, że czas po pandemii, pełen niepewności gospodarczej, sprawił, że zmieniły się priorytety pracowników pod względem najistotniejszych dla nich cech, charakteryzujących godnego zaufania pracodawcę.

O ile w poprzedniej edycji badania, zrealizowanej w 2021 r., za najważniejszą cechę takiego pracodawcy badani uznali przede wszystkim brak opóźnień w wypłacaniu wynagrodzenia (24 proc. wskazań), to w 2023 r. najczęściej wskazywaną odpowiedzią było zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ta odpowiedź uzyskała w tegorocznym badaniu aż o 33 proc. wskazań więcej niż 2 lata temu. Tyle samo badanych – aż 35 proc. – wskazało także na stabilność zatrudnienia, jako najważniejszą cechę pracodawcy godnego zaufania. To o 25 proc. więcej niż w 2021 r. Wyniki te oznaczają wzrost znaczenia stabilności i pewności zatrudnienia ponad inne czynniki, zarówno finansowe, jak i społeczne czy wizerunkowe.

– Co ciekawe w badaniu widać, że pracownicy są coraz bardziej świadomi możliwego pozytywnego oddziaływania firm na otoczenie w obszarach społecznym czy środowiskowym. Ponad 60 proc. ankietowanych wskazało, że pracodawcy powinni angażować się w aktywności na rzecz ochrony środowiska. Badani uznali to za ważniejsze działanie, niż choćby organizacja imprez firmowych czy sponsoring sportowy. Ta zmiana świadomości i postawienie dbałości o środowisko na pierwszym miejscu jest bardzo pozytywna – podkreśla Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, organizatora Konkursu.

Pragniemy zwrócić uwagę szczególnie na dwóch laureatów.
W kategorii „Firma Przyjazna Osobom z Niepełnosprawnościami” wygrała firma AMS, która została nagrodzona za stworzenie prawdziwie włączającego miejsca pracy, w którym szacunek do drugiej osoby, bez względu na ograniczenia, jest podstawową wartością firmy. Firma od samego początku była związana z osobami z niepełnosprawnościami, stając się w ten sposób przykładem dla innych. Dziś ponad 1/3 pracowników AMS to osoby z niepełnosprawnościami. Kapituła doceniła AMS za stworzenie projektu „AMS dla Integracji” oraz powołanie do życia „Fundacji Akademia Integracji. Edukacja. Sport”, w której prace zaangażowani są pracownicy firmy.

W kategorii „Wolontariat” zwyciężyła firma Roche Polska, która otrzymała nagrodę za zrównoważone i odpowiedzialne podejście do kwestii wolontariatu pracowniczego, angażując całą społeczność firmową w inicjatywy niosące pomoc i wsparcie innym. Firma w 2022 roku wprowadziła program „Take Time for Charity”, w ramach którego, każdy pracownik Roche może otrzymać jeden lub dwa tygodnie płatnego urlopu na wsparcie dowolnego celu charytatywnego. Program jest nowatorski i realizuje ideę zrównoważonego wsparcia, które pozwala realizować się zawodowo, jak i pomocowo, a jednocześnie zapobiega wypaleniu i przeciążeniu wspieraniem innych.

O Konkursie
„Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa, zapoczątkowana w 2009 roku przez liczne grono organizacji pozarządowych, think tanków oraz uczelni.
Celem Konkursu jest nagradzanie i promowanie firm, które realizują ciekawe i innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej. Konkurs promuje dobre wzorce pracodawcy, m.in. społeczne zaangażowanie, promowanie projektów wolontariackich, dostępność i inkluzyjność firmy. W dzisiejszych czasach odpowiedzialne społecznie przedsiębiorstwa rozwijają także programy stażowe, edukują swoich pracowników i dbają o ich zdrowie.

Info: Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego

Data publikacji: 09.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również