,,Bajka jako odzwierciedlenie wyrazu emocji”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Książek- Bregułowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, w okresie od 31 grudnia 2023 r. do 29 czerwca 2024 r. jest koordynatorem projektu pn. ,,Bajka jako odzwierciedlenie wyrazu emocji”. Jego celem jest integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami, promowanie współpracy międzynarodowej szkół oraz mobilność uczniów i kadry pedagogicznej. Na jego realizację – w ramach programu Erasmus + Partnerstwa na małą skalę – otrzymała dofinansowanie, przyznawane przez Narodową Agencję w Warszawie.

Idea projektu pozwala na rozwój zainteresowań uczniów, rozbudzanie wyobraźni i kreatywności poprzez warsztaty realizowane w trakcie projektu. Został on napisany w języku angielskim przez nauczycieli szkół z Polski i Grecji. Realizacja projektu pozwoli uczniom poznać smak podróży, tradycje i obyczaje kultury polskiej i greckiej, zapewni możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Program zakłada wyjazdy uczniów wraz z ich nauczycielami do Polski i Grecji. Uczniowie będą nabywali wiedzę zarówno podczas wyjazdów do krajów partnerskich jak i w szkołach, w ramach lekcji programowych i dodatkowych z języka angielskiego. Idea projektu zakłada wszechstronny rozwój dziecka poprzez różne formy ekspresji, stąd pomysł zorganizowania konkursów: na logo, na plakat i slogan projektu.

W dąbrowskim Ośrodku dwukrotnie w dniach 3 do 9 marca 2024 r. odbyły się wizyty nauczycieli i uczniów ze szkoły partnerskiej. Podczas warsztatów goście poznali szkołę w Dąbrowie Górniczej, zapoznali się z formami pracy w Ośrodku, obserwowali zajęcia terapeutyczne, rewalidacyjne i dydaktyczne, zwiedzili Kraków, Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Kopalnię Soli w Bochni. Obejrzeli także spektakl pt. „Św. Kinga” w wykonaniu uczniów Ośrodka. Spacer wokół jeziora Pogoria oraz wycieczka do będzińskiego zamku były okazją do poznania najbliższej okolicy.

Podczas pobytu w Dąbrowie Górniczej partnerzy spotkali się nie tylko z dyrektorem, nauczycielami i uczniami dąbrowskiej placówki, ale także z władzami oświatowymi miasta Dąbrowa Górnicza – wiceprezydent Bożeną Borowiec i naczelnik Wydziału Oświaty, Martą Bobrowską-Juroff.

Uczniowie i nauczyciele Ośrodka od 20 do 26 marca 2024 r. realizowali pierwszą wizytę w Grecji. Pobyt w Atenach był okazją do zapoznania się z funkcjonowaniem edukacji specjalnej w tym kraju. Poprzez udział w licznych zajęciach, warsztatach, zabawach i wycieczkach uczestnicy projektu poznali kulturę i historię Grecji a do Polski wrócili pełni wspomnień i bogatsi o nowe doświadczenia.

Zobacz galerię…

Tekst i fot. SOSW Dąbrowa Górnicza, oprac. IKa

Data publikacji: 08.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również