Eksperci z Tczewa realizują w Gruzji projekt edukacyjno-terapeutyczny

Warsztaty z muzykoterapii

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie w partnerstwie z Zespołem Placówek Specjalnych w Tczewie realizuje w Gruzji drugi moduł projektu „Dobry start. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych w Municypalitecie Zestafoni”. Partnerami ze strony gruzińskiej są Stowarzyszenie Orioni oraz władze Municypalitetu Zestafoni.

Projekt zakłada rozszerzenie działań w zakresie terapii, edukacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami w Gruzji. W ramach zrealizowanego w roku 2022 I Modułu projektu, powstało w Zestafoni Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych. Stanowi go siedem nowoczesnych gabinetów, w tym gabinet hydromasażu i masażu, sala terapeutyczna do sensoplastyki, muzykoterapii, fizjoterapii i elementów Sensory Integration, gabinet Cyber Oko i terapii mowy oraz komunikacji pozawerbalnej, gabinet terapii w oparciu o metodę Marii Montesorii, gabinet psychologa prowadzącego terapię zachowań, gabinet edukacji włączającej oraz pomieszczenia higieniczne z przewijakiem i toaletą, szatnia dostosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przeszkoleni zostali terapeuci prowadzący zajęcia w nowym Centrum.

W roku 2023 realizowany jest II Moduł projektu. W terminie 20-27 maja odbyły się w Zestafoni, prowadzone przez specjalistów z Tczewa warsztaty dla terapeutów pracujących w Centrum oraz szkolenia dla nauczycieli z przedszkoli włączonych do projektu.

Warsztaty obejmowały:
1. Terapię mowy i komunikację z otoczeniem – prowadząca Ewelina Ambros-Sabatowska;
2. Diagnoza i terapia w oparciu o gabinet Cyber Oka – prowadząca Jolanta Abryszyńska-Głąbińska;
3. Terapia w oparciu o metodę M. Montesorii – prowadząca Jolanta Kriger;
4. Fizjoterapia, masaż, hydromasaż w terapii dziecka z niepełnosprawnością – prowadzący Tomasz Rudnik;
5. Sensoplastyka i terapia ręki – prowadząca Marzena Cybulska;
6. Muzykoterapia jako stymulacja rozwoju dziecka – prowadzący Piotr Negowski,
7. Terapia behawioralna dziecka z autyzmem – prowadząca Agnieszka Grzela-Opalińska.

Natomiast szkolenia to:
1. Edukacja włączająca w oparciu o metody polisensoryczne, które w utworzonym Centrum poprowadziła Jolanta Kriger.
2. Terapia włączająca jako miękkie przejście od przedszkola do szkoły, które poprowadziła Katarzyna Hałas.

Zakupiono wyposażenie gabinetów terapii włączającej do pięciu wybranych przedszkoli. Rozpoczęto wyposażenie tych gabinetów. Na wyposażenie gabinetów składają się m.in. laptopy, tablice multimedialne, rzutniki, odtwarzacze CD, zestawy instrumentów, materace, słuchawki wyciszające, światłowody, kolumny wodne, ultrafiolety, solary z tarczami, dywany interaktywne, meble.

W czerwcu i wrześniu br. odbędą się w Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych w Zestafoni warsztaty dla rodziców tych dzieci. Tematyka spotkań, oprócz indywidualnych konsultacji obejmuje następujące zagadnienia:
1. Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, które poprowadzi Dorota Warczak-Wyczyńska,
2. Globalna terapia domowa, z prowadzącą Patrycję Paczkowską,
3. Dieta terapeutyczna, prowadząca Aurelia Kepka-Pazdan.

Zakupiony też zostanie bus, dzięki któremu do systemu wsparcia włączona zostanie grupa dzieci z niepełnosprawnościami z terenów wiejskich.

Powstanie Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju jest szansą na tworzenie specjalistycznych placówek tego typu w innych rejonach Gruzji. Stworzone zostaną warunki do ciągłej i globalnej terapii dzieci z niepełnosprawnościami już od urodzenia.

Beneficjenci projektu to:
– 40 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat, które objęte będą wczesnym wspomaganiem rozwoju, co roku kolejnych 10. dzieci zostanie włączona do terapii;
– 16 terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, którzy obecnie związani są ze Stowarzyszeniem Orioni, a po szkoleniach i warsztatach będą pracowali w utworzonym Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych;
– 20 nauczycieli przedszkoli oraz pedagogów, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi;
– 10 studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych;
– 30 rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy przeszkoleni zostaną w zakresie terapii domowej.

Projekt jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – w kwocie 987 980 zł.

Zobacz galerię…

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, fot. Agnieszka Grzela-Opalińska

Data publikacji: 31.05.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również