1,35 mln zł na zwiększenie dostępności w szkołach specjalnych w pow. wieluńskim

1,35 mln zł trafiło do dwóch szkół specjalnych z powiatu wieluńskiego. Pierwsze w woj. łódzkim granty przekazane w ramach projektu Dostępna Szkoła zostaną przeznaczone na modernizację placówek w obszarach dostępności architektonicznej, edukacyjnej oraz społecznej.

Symboliczny czek na realizację zadań przekazał 31 sierpnia w Wieluniu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Pieniądze pochodzą z konkursu Model Dostępnej Szkoły Podstawowej, który ma wyznaczać standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym. Chodzi m.in. o eliminowanie barier architektonicznych w budynkach szkół, zakup specjalistycznego sprzętu wspomagającego, lepsze oznaczanie pomieszczeń, działania podnoszące świadomość oraz kompetencje i umiejętności nauczycieli i specjalistów w zakresie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Na przetestowanie modelu w ponad 80 szkołach podstawowych w całej Polsce zostanie przeznaczone blisko 58 mln zł.

W woj. łódzkim pieniądze trafiły do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 3 w Wieluniu oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach. To prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu placówki, których zadaniem jest edukacja uczniów z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej.

Wiceminister Buda tłumaczył, że jeden z komponentów zainicjowanego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Programu Dostępność Plus dotyczy stworzenia modelowej dostępnej szkoły.

– Chodzi o wypracowanie takiego wystandaryzowania rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie w szkole – od drobnych dysfunkcji niepełnosprawności po elementy wymagające przebudowy infrastruktury. Po modelowym przepracowaniu tego programu chcemy skonstruować szerszą formułę dedykowaną dużej liczbie szkół i finansowaną ze środków europejskich  – wskazał.

Jak zaznaczył, to usystematyzowany proces dojścia do sytuacji, w której szkoły w Polsce będą dostępne dla wszystkich i odpowiadały na oczekiwania i potrzeby każdego ucznia, niezależnie od stopnia jego sprawności.

– Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której cały ogół uczniów będzie czuł się w szkole tak samo komfortowo. (…) Bardzo cieszę się, że środki europejskie służą takim celom, bo to jest dotarcie do konkretnych potrzeb osób, dotarcie do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Wielkie rzeczy są dla nas – ogółu, natomiast te drobne sprawy w niezwykły sposób ułatwiają funkcjonowanie na co dzień – podkreślił wiceszef MFiPR.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu Katarzyna Wyrębak poinformowała, że dzięki pozyskanemu grantowi placówka zostanie zmodernizowana. Dzięki windzie i platformom schodowym uczniowie mają zyskać dostęp do każdej kondygnacji. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne uniemożliwiające dostępność do części sal. Powstanie też nowa łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji oraz edukacji.

Projekt Dostępna Szkoła realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach koordynowanego przez MFiPR Programu Dostępność Plus. Na działania zwiększające dostępność szkół przeznaczone zostanie łącznie ponad 130 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest do 2023 roku. (PAP)

Bartłomiej Pawlak

Data publikacji: 31.08.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również