Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami już działa

Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami już działa

Widzisz naruszenie praw osób z niepełnosprawnościami albo sam doświadczyłeś łamania tych praw? Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami już działa. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego stworzyła system, który pozwala na zgłaszanie indywidualnych spraw przez Internet. Informacja o problemach trafia do ekspertów, którzy bezpłatnie pomagają w ich rozwiązaniu.

Na stronie www.monitoringobywatelski.firr.org.pl przyjmowane są zgłoszenia o naruszeniach w obszarach takich jak: edukacja, praca, zabezpieczenie społeczne, dostępność informacji, wybory, ubezwłasnowolnienie, psy przewodniki i dostępność architektoniczna. Użytkownicy strony mogą również zgłaszać w witrynie dobre praktyki działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Od września 2014 roku zgłoszono już 322 przypadki łamania praw osób z niepełnoprawnościami. Ponad połowa zgłoszeń – aż 161 – dotyczyła naruszeń w obszarze edukacji. 58 zgłoszeń to problemy związane z zabezpieczeniem społecznym, natomiast 44 zgłoszeń przedstawiało trudności dotyczące dostępności informacji. W pozostałych obszarach zgłoszenia rozkładały się równomiernie. Spośród wszystkich zgłoszonych przypadków 277 zostało już rozwiązanych, a pozostałe są w toku.

Jedna z interwencji dotyczyła wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolu. Przedszkole to znajdowało się w małej gminie, nie było w nim oddziału integracyjnego, a kadra nie radziła sobie z problemami dzieci, które często był pozostawiane same sobie. Jeden z rodziców, niepokojący się brakiem profesjonalnej opieki dla swojego dziecka, skontaktował się z nami z zapytaniem czy w takiej sytuacji można jakoś pomóc dzieciom i uzyskać niezbędne wsparcie. Wskazano działania, które rodzice powinni podjąć, aby starać się o zmianę oddziału. Udzielono wsparcia w pisaniu wniosku do dyrektora przedszkola oraz władz gminnych. Pomoc okazał się skuteczna. Dzięki aktywności rodziców, wsparciu oraz dobrym chęciom gminy udało się w szybkim tempie utworzyć oddział integracyjny i zatrudnić do niego nauczyciela wspomagającego, który zgodnie z zapisami konwencji ułatwia dzieciom z niepełnosprawnością skuteczną edukację i pełne włączenie w grupę rówieśniczą. Podobne problemy w przedszkolach są dość częste, ale można je sprawnie rozwiązać.

Oprócz doradztwa, prowadzone są także interwencje na podstawie zgłoszeń oraz informowanie organów nadzorczych o naruszeniach. Na stronie udostępnione są również wzory pism, które pomogą w walce o swoje prawa.

Zgłaszane są także przypadki dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Zamiarem realizatorów projektu jest by dobre praktyki stały się przykładami, z których instytucje i osoby prywatne będą mogły z powodzeniem korzystać. Zachęcają oni wszystkich do zgłaszania do przykładów godnych uwagi i naśladowania.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z: Fundacja Pies Przewodnik, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Fundacja Aktywizacja, Polski Bank Spółdzielczy, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Politechnika Gdańska, Polski Związek Głuchych i Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym. Eksperci, reprezentujący te organizacje, będą konsultować zgłoszenia, zgodnie ze swoją specjalizacją.

Projekt jest finansowany z dotacji w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Info: FIRR, oprac. pr
Data publikacji:23.02.2015 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również