Nowa placówka dla osób z autyzmem w Krakowie

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie rozszerzył swoją działalność o filię przy al. Modrzewiowej 25. Jest ona przeznaczona dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym dzieci i młodzieży.

Do placówki kierowane są przede wszystkim osoby ze spektrum autyzmu, które w tym miejscu, w ramach pobytu całodobowego, mogą rozwijać swoje kompetencje społeczne, poznawcze, emocjonalne i komunikacyjne.

Dom, poza świadczeniem usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i zapewnieniem potrzeb edukacyjnych oferuje m.in. rehabilitację, terapię wspomaganą, pomoc psychologiczną i pedagogiczną, ale także szeroko rozumianą integrację społeczną, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do domowych.

Jest to nowoczesne, bardzo kameralne miejsce, położone w spokojnej części miasta. W takich warunkach osoby te mogą doświadczać wysokiej jakości życia.

Potrzeby osób z autyzmem zmieniają się w toku życia człowieka. W dorosłości ujawniają się w odmienny sposób niż ma to miejsce w przypadku dorosłych ludzi neurotypowych. Po zakończeniu okresu szkolnego brakuje dla takich osób odpowiednich ofert pomocy.

Powstająca w Krakowie placówka jest w zasadzie pierwszym tego typu miejscem w Polsce. To miejsce jest domem dla tych osób dorosłych, których rodzice, ze względu na swój wiek i choroby, nie mogą sprawować nad nimi opieki. W placówce są nie tylko miejsca pobytu stałego, ale także zajęcia dzienne.

Inwestycja została przeprowadzona przez miasto Kraków. Całkowity kosz modernizacji i wyposażenia to 10 933 503,78 zł, z czego kwota 2 582 752,32 zł to rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Utworzenie takiej specjalistycznej placówki wpisuje się w przyjęty w Gminie Miejskiej Kraków kierunek deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Info: krakow.pl, fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Data publikacji: 07.12.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również