Nowe projekty kulturalne w Dąbrowie Górniczej

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem do celu” z Dąbrowy Górniczej jest beneficjentem programów: „Zagrajmy w Sztukę” i „Ballady i romanse -WYDANIE INNE – KOMIKS”, dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem pierwszego projektu jest aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych podczas warsztatów edukacyjno-animacyjnych w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej oraz na warsztatach wyjazdowych w Węgierskiej Górce, na których uczestnicy będą tworzyć grę planszową a tematem gry będzie sztuka.

Podczas warsztatów wykorzystane zostaną innowacyjne metody i narzędzia umożliwiające uczestnikom z dysfunkcjami wzroku pozawzrokowy dostęp do wizualnych treści kultury w szczególności przez tyflografiki, audiodeskrypcję, nowe technologie.

Warsztaty zakończone zostaną wystawą prac uczestników, dostępną również online. Działania edukacyjno-animacyjne mają na celu wspomaganie lokalnej społeczności zagrożonej wykluczeniem w działaniach twórczych, rozwijanie ich zdolności, umiejętności i wiedzy.

Drugi projekt ma na celu przypomnienie znaczenia pierwszego wydania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów”.

Działania obejmą warsztaty edukacyjne stacjonarne w SOSW w Dąbrowie Górniczej oraz warsztaty edukacyjne wyjazdowe do Węgierskiej Górki w dniach 10-15 sierpnia.

Efektem końcowym będzie komiks inspirowany „Balladami i romansami”. Zostanie on zaprezentowany na konferencji, na której wystąpią prelegenci-znawcy twórczości Adama Mickiewicza.

Zainteresowani udziałem w warsztatach więcej informacji uzyskają pod nr tel.: 504272863, 794110543.

tuk/, fot. archiwum SOSW

Data publikacji: 15.04.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również