Ponad 30 proc. szkół z barierami dla niepełnosprawnych; MEiN: wypracujemy standardy dostępności

Według Systemu Informacji Oświatowej ponad 30 proc. szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych jest niedostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Wiceminister resortu edukacji Marzena Machałek zapowiada wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej.

Poseł Franciszek Sterczewski zapytał ministra edukacji i nauki o dostosowanie placówek edukacyjnych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością i możliwość utworzenia funduszu lub zwiększenia subwencji oświatowej na ten cel. Wskazywał, że „w wielu szkołach w Polsce brakuje tak podstawowego sprzętu jak winda dla osób z niepełnosprawnościami. Przez to osoby z niepełnosprawnością ruchową muszą mierzyć się codziennie z problemem: jak dotrzeć do sali lekcyjnej.

W odpowiedzi na interpelację wiceminister Marzena Machałek poinformowała, że istnieje szereg instrumentów finansowych przeznaczonych na modernizację i doposażenie szkół, o które mogą ubiegać się szkoły oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Wiceminister Machałek wskazała, że z myślą o szkołach wymagających poprawy dostępności powstał projekt „Dostępna Szkoła”, który jest realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

„Celem projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur” – wskazała Machałek.

Wiceszefowa MEiN poinformowała też, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dodatkowe środki na realizację zadań inwestycyjnych, w tym również oświatowych, z ogólnej i celowej rezerwy budżetu państwa. Natomiast nowelizacja ustawy o systemie oświaty daje MEiN „możliwość udzielania dotacji celowej na inwestycje realizowane w ramach ustanawianych przez siebie programów i przedsięwzięć”.

Ponadto, dofinansowanie na likwidację barier uniemożliwiających osobom z niepełnosprawnościami samodzielne funkcjonowanie można uzyskać w ramach środków z PFRON

„Od 2017 roku istnieje możliwość dofinansowania z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej doposażenia szkół i placówek w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji” – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Według danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej, na dzień 30 września 2021 r., 69,05 proc. z 29 963 szkół, zespołów szkół i innych placówek oświatowych jest dostosowanych całkowicie lub częściowo do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ponad 30 proc. placówek takie udogodnienia nie zostały wprowadzone. Oznacza to, że w danej placówce osoba z niepełnosprawnością nie jest w stanie w pełni samodzielnie funkcjonować, w części lub całości budynku. W takich placówkach z powodu np. wąskich korytarzy i klatek schodowych, stopni pomiędzy pomieszczeniami, braku dostosowanych toalet czy braku wind i podjazdów osoba niepełnosprawna nie jest w stanie poruszać się bez asysty. (samorzad.pap.pl)

mr/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 28.09.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również