Z pomocą UNICEF powstało Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne w Krakowie

Od 1 września działa już Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne, które powstało przy współpracy samorządu Krakowa oraz Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Ośrodek ma charakter integracyjny i jest przeznaczony zarówno dla polskich, jak i dla ukraińskich dzieci. Opieką otoczone są tutaj dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, np. z autyzmem.
27 września w ramach gospodarskiej wizyty ośrodek odwiedzili prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz koordynator krajowy UNICEF ds. reagowania kryzysowego Rashed Mustafa Sarwar i wspólnie odsłonili tablicę z nazwą ośrodka.

Ta placówka to nie tylko szkoła. Dzieci mają tu również zapewnioną opiekę rehabilitantów, fizjoterapeutów, pielęgniarek i psychologów. Wsparciem psychologicznym objęci są zarówno uczniowie, jak także ich rodziny.

– Od początku wojny Kraków pomaga ukraińskim uchodźcom, których do naszego miasta przybyło około 180 tys. Na początku pomagali wszyscy i to był taki spontaniczny zryw ludzi, a potem włączyły się organizacje międzynarodowe, m.in takie jak UNICEF, który był jedną z pierwszych. Chciałbym podziękować przedstawicielom tej organizacji za wsparcie, dzięki któremu powstał taki ośrodek. Będzie on służył tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują – mówił podczas wizyty prezydent Krakowa Jacek Majchrowski

– Jest to wyjątkowe miejsce integracji dla dzieci ukraińskich i polskich, w którym nie tylko otrzymają profesjonalną opiekę terapeutyczną, ale również będą zawierały tutaj przyjaźnie – stwierdził Rashed Mustafa Sarwar, koordynator krajowy UNICEF ds. reagowania kryzysowego.

Koncepcja tego ośrodka to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby społeczne uczniów z niepełnosprawnościami, dlatego obejmuje też działania integracyjne, np. pracę z rodziną ucznia z niepełnosprawnością, wsparcie psychologiczne, społeczne, budowanie sieci wsparcia itp. Dzięki obecności w szkole uczniów z Polski i Ukrainy (oraz innych krajów, jeśli będzie taka potrzeba), w Centrum powstanie wielokulturowa i wielojęzyczna społeczność.

Aktualnie w szkole jest 22 uczniów, ale placówka docelowo przyjmie ok. 40 uczniów z niepełnosprawnościami.

Ośrodek prowadzi Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja, a zadanie w 2022 r. jest finansowo wspierane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) i jest to kwota w wysokości 1, 248 mln zł.

Budynek przy ul. Topografów 11 jest w pełni przystosowany do pobytu i nauki osób z niepełnosprawnościami. Są tu pomieszczenia na parterze z łatwym dostępem dla osób o ograniczonej mobilności (m.in. dwa wejścia, drzwi odpowiedniej szerokości). Do nauki przeznaczono 10 sal dydaktycznych, a 9 z nich ma osobną łazienkę, dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowe pomieszczenia to biuro oraz dwa pokoje socjalne, a także sala rehabilitacyjna wyposażona w odpowiednie sprzęty. Ośrodek posiada również kuchnię i jadalnię, a wokół budynku znajduje się teren zielony z małą architekturą rekreacyjną.

W ramach partnerstwa z UNICEF, miasto realizuje szereg działań wspierających dzieci i rodziny z Ukrainy. UNICEF otoczył opieką także najmłodszych przybyszów – finansuje 130 miejsc w krakowskich, prywatnych żłobkach. Przedstawiciele organizacji razem z Marzeną Paszkot, pełnomocniczką prezydenta Krakowa ds. rodziny odwiedzili podopiecznych w żłobku „Malutkowo” przy ul. Łepkowskiego, do którego aktualnie uczęszcza siedmioro dzieci z Ukrainy.

Wśród innych działań pomocowych, które były możliwe do zrealizowania przez miasto dzięki wsparciu UNICEF to również m.in.: konsultacje psychologiczne, ciepłe posiłki dla dzieci w placówkach edukacyjnych, kompleksowe badania przesiewowe dla ukraińskich dzieci, organizacja kursów językowych czy wyposażenie szkół.

Na mocy porozumienia podpisanego w kwietniu pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, w lipcu miasto otrzymało od UNICEF środki finansowe w wysokości ponad 22,5 mln zł. Na realizację działań pomocowych w obszarze polityki społecznej, ochrony zdrowia, edukacji oraz pomocy społecznej, do końca 2022 r. UNICEF przeznaczył łącznie ponad 67 mln zł.

Info: krakow.pl, fot. pexels.com

Data publikacji: 28.09.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również