Przedsiębiorcza uczelnia

Jak donoszą media, kryzys podobno minął półmetek. Pojawiły się już nawet pierwsze oznaki tego, że zdołamy się z nim niedługo uporać. Co więcej są firmy, które teraz właśnie zaczynają osiągać wysokie zyski. Niestety, nie przekłada się to na wzrost zatrudnienia przede wszystkim osób tradycyjnie już marginalizowanych na rynku pracy, czyli kobiet i niepełnosprawnych.

Łatwo też da się przewidzieć, że jesienią i tak już wysokie bezrobocie wzrośnie i nie ma to związku z kryzysem, lecz kolejną falą absolwentów i zakończeniem typowo letnich prac sezonowych.
W końcu czerwca br., a więc tuż przed wakacjami, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie zorganizowała seminarium „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”. Wzięli w nim udział m.in. naukowcy, politycy społeczni, przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych oraz studenci i absolwenci uczelni. Dyskutowano o aktualnych problemach związanych z zatrudnianiem oraz metodach i sposobach ich rozwiązywania. Tematy poszczególnych wystąpień koncentrowały się wokół równości płci na rynku pracy w Polsce i w Europie, wyzwań społeczno-ekonomicznych, jakie stwarza Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, społecznego wymiaru gospodarki oraz roli i znaczenia kształcenia ustawicznego studentów i dorosłych w kontekście obecnej sytuacji na rynku pracy. Jeden z wykładów dotyczył także nowych technologii nauczania i ich znaczenia dla praktycznych umiejętności przyszłych pracowników. Chodzi tutaj o kształcenie na odległość, czyli tzw. e-learning. WSP TWP wdraża właśnie platformę e-learningową, która stanowi uzupełnienie wykładów emitowanych już wcześniej za pośrednictwem TV Edusat. E-learning niesie za sobą korzyści zarówno dydaktyczne, jak i ekonomiczne. Wszystkim studentom korzystającym z tej formy zapewnia wyższy poziom samokształcenia i umiejętności informatycznych, a także lepsze przygotowanie do samodzielnej pracy. Osobom, które łączą pracę z nauką, pozwala zaoszczędzać czas przeznaczony na dojazdy na uczelnię (i oczywiście związane z tym koszty), stwarza możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie, np. w przerwach między obciążającą pracą zawodową.
Ta forma kształcenia może okazać się niezwykle korzystna także w przypadku osób niepełnosprawnych. Niestety jednak, mimo coraz większej liczby uczelni wyższych w Polsce, poziom wykształcenia tej grupy społeczeństwa wrasta dość wolno. Efekt – największe trudności na rynku pracy. Próbę ich diagnozy w sytuacji kryzysu gospodarczego podjęła na omawianym seminarium Pavlina Suchankova ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Znacząco gorsze wykształcenie to właśnie jeden z najistotniejszych problemów niepełnosprawnych. W ubiegłym roku dyplomem uczelni wyższej legitymowało się zaledwie 6,1 proc. osób niepełnosprawnych, w trakcie studiów było niecałe 23 tysiące osób, co stanowiło 1,2 proc. wszystkich studentów. Wśród pracujących osób z niepełnosprawnością 11,2 proc. miało wyższe wykształcenie, w grupie osób sprawnych – ponad dwukrotnie więcej. To także w tej społeczności wyraźnie widać nierówność płci: zdecydowanie częściej pracują mężczyźni: wskaźnik ich zatrudnienia wynosił w ubiegłym roku blisko 23 proc., podczas, gdy kobiet niecałe 18 proc.
Dostępność wyższego wykształcenia dla osób z niepełnosprawnością gwarantować mają specjalne programy realizowane ze środków krajowych i unijnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji kontynuuje program celowy „Student”, w ramach którego sfinansować można m.in. czesne, koszty zakwaterowania i dojazdów na wybraną uczelnię. Z kolei program „Pegaz” gwarantuje pomoc na zakup sprzętu komputerowego ułatwiającego kształcenie. O dofinansowanie w ramach programów własnych PFRON ubiegać się mogą sami zainteresowani podjęciem studiów niepełnosprawni. Uczelnie, z kolei, starają się poszerzać swoją ofertę edukacyjną dla tej grupy studentów dzięki różnego rodzaju projektom realizowanym ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Część z nich dotyczy np. dostosowania infrastruktury uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jednym z takich projektów realizowanym właśnie przez WSP TWP w Warszawie jest „Przedsiębiorcza Uczelnia”. Ten pięcioletni projekt, zainaugurowany jesienią ubiegłego roku, obok dostosowania wszystkich siedmiu wydziałów dla osób niepełnosprawnych przewiduje uruchomienie ponad 20 bezpłatnych kierunków dwu- i trzysemestralnych studiów podyplomowych. Dotyczą one np. społecznie odpowiedzialnego biznesu, gospodarki społecznej i samorządu terytorialnego, pośrednictwa pracy oraz organizacji turystyki szkolnej. Organizowane są też kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników uczelni. Kolejnym elementem realizowanym dzięki funduszom dostępnym w ramach PO KL jest wspomniana wcześniej platforma e-learningowa.
W ramach „Przedsiębiorczej Uczelni” zorganizowano także omawiane seminarium.

Halina Guzowska

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również