Czy znikną czasopisma pisane brajlem dla dzieci?

Dalszy byt wszystkim znanych czasopism dla dzieci niewidomych i słabowidzących „Promyczka" i „Światełka" stoi pod znakiem zapytania.

Polski Związek Niewidomych, który jako jedyny publikuje prasę drukowaną w brajlu, jest finansowany na ten cel ze środków konkursowych PFRON. W tym roku również otrzymał dofinansowanie, natomiast brakuje 200 tys. zł wkładu własnego, niezbędnego do wykorzystania tych środków. W innych krajach takie specjalistyczne periodyki wydawane są przez odpowiednie działy resortu edukacji.

PZN został zmuszony do wprowadzenia opłaty za dotychczas bezpłatne czasopisma, co doprowadziło do rezygnacji z prenumeraty przez wielu czytelników. A otrzymują je, prócz dzieci z dysfunkcją wzroku, pracujący z nimi tyflopedagodzy i inni specjaliści. Mimo to koszt druku wciąż przekracza możliwości finansowe Związku, który w tym roku nie otrzymał dotacji ze strony Ministerstwa Edukacji, czy od prywatnych firm.
O sytuacji tej 28 lipca poinformowała na konferencji prasowej Anna Woźniak-Szymańska, prezes zarządu PZN i zaapelowała o wsparcie finansowe, w obronie najmłodszych czytelników.

ACh

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również