Rozstrzygnięcie konkursu dla szkół i wyniki projektu Stowarzyszenia EKON

11 lutego 2011 r. zostali wybrani zwycięzcy konkursu edukacyjnego dla szkół podstawowych, przeprowadzonego w ramach projektu „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy", który został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" przy wsparciu Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła".

Po przeanalizowaniu zgłoszonych do konkursu prac, jury konkursowe zdecydowało o przyznaniu nagród następującym szkołom podstawowym:

· 1 miejsce – nagroda o wartości do 12.500 złotych
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Profesora Jigoro Kano Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie
za bożonarodzeniowe choinki wykonane z odpadów opakowaniowych.

SSP nr 26 w Warszawie_2 SSP nr 26 w Warszawie_1

SSP nr 26 w Warszawie_4

· 2 miejsce – nagroda o wartości do 9.500 złotych
Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie
za edukacyjną prezentację dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

SP nr 322 w Warszawie_1

Stowarzyszenie EKON zaprezentowało 28 lutego 2011 r. podsumowanie projektu „Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy”. Ocena projektu została przygotowana przez firmę Lokalne Badania Społeczne. W jego ramach zorganizowano m.in. lekcje ekologiczne w szkołach podstawowych i piknik ekologiczny na warszawskim Ursynowie, przeprowadzono informacyjną kampanię bilboardową i plakatową, a także rozdystrybuowano foldery informacyjne i inserty prasowe.

Badania pokazały, że:
· Wzrosła liczba mieszkańców Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa deklarujących segregowanie odpadów – obecnie 65 proc. badanych twierdzi, że w ich gospodarstwach domowych śmieci są segregowane, podczas gdy w 2010 r. mówiła tak nieco ponad połowa ankietowanych (53 proc.).
· Wzrosła liczba mieszkańców tych dzielnic, którzy są zdania, że segregacja odpadów wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego – w 2011 r. uważa tak już 92 proc. badanych, natomiast w ubiegłym roku tego zdania było 73 proc. respondentów.
· 54 proc. mieszkańców tych dzielnic, którzy kojarzą projekt jest zdania, że kampania ta zachęciła ich do zmiany postaw i codziennych zachowań na bardziej ekologiczne.

– Cieszymy się ze wzrostu proekologicznych postaw mieszkańców Warszawy oraz z pozytywnych wyników oceny przeprowadzonego przez nas projektu. Potwierdzają one, że warszawiacy odczuwają potrzebę dbania o środowisko naturalne, chętnie uczą się zasad selektywnej zbiórki odpadów i segregują je w coraz większym stopniu. Mam nadzieję, że w wyniku przeprowadzonego przez nasze Stowarzyszenie projektu mieszkańcy Warszawy będą segregować jeszcze więcej z ponad 700 tysięcy ton odpadów komunalnych powstających każdego roku w stolicy” – powiedziała Monika Franaszek, kierownik projektu ze Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również