Szkoła specjalna w budynku przejętym od Rosji

Szkoła specjalna – to plan miasta na budynek przy ul. Kieleckiej 45 przejęty od Federacji Rosyjskiej. Wojewoda mazowiecki zgodził się na przekazanie obiektu na rzecz stolicy.

– Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski przełamał niemoc swojego poprzednika, który pomimo dysponowania kompletem dokumentów wymaganych prawem od niemal roku wyszukiwał kolejne powody odmowy przekazania Kieleckiej 45 na potrzeby warszawskich uczennic i uczniów. To świetna wiadomość dla Warszawy i zapowiedź lepszych czasów dla samorządu. Już wkrótce otworzymy tu szkołę specjalną – mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Budynek przy ul. Kieleckiej 45 liczy 7410,51 m kw. Choć został przejęty przez miasto, stanowi obecnie własność Skarbu Państwa. By można było trwale zmienić jego przeznaczenie i przeprowadzić niezbędne prace adaptacyjne, konieczne było przekazanie go miastu na własność – do czego niezbędna była zgoda wojewody mazowieckiego.

– Wojewoda dysponuje ustawowymi możliwościami przekazania nieruchomości będących w zasobach Skarbu Państwa na potrzeby realizacji celów publicznych, a takim jest niewątpliwie prowadzenie szkoły publicznej. Dlatego po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta m.st. Warszawy podjąłem stosowną decyzję – powiedział dziś wojewoda Mariusz Frankowski.

Plan wspiera także Rada m.st. Warszawy, co potwierdziła obecna na konferencji przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Ewa Janczar. – Dzisiaj rozpoczyna się proces przekazania tego miejsca naszym warszawskim uczennicom i uczniom. Nie ma żadnych przeszkód przestrzennych na tym terenie, od 2010 roku obowiązuje miejscowy plan i zawsze to miejsce było przeznaczone pod usługi oświatowe. W imieniu Rady m.st. Warszawy jesteśmy gotowi do jak najszybszego przyjęcia uchwały do utworzenia na tym terenie szkoły.

Szkoła specjalna na Kieleckiej
Zgodnie z planami ratusza, budynek przy ul. Kieleckiej zostanie przeznaczony na szkołę dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

– Warszawa ma rozbudowaną sieć szkół i placówek specjalnych dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami – łącznie 84 jednostki. Miejskie szkoły specjalne mają specjalistyczną ofertę kształcenia oraz zapewniają wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz specjalne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Co ważne, potrzeby w zakresie kształcenia specjalnego są ogromne. Obserwujemy lawinowy wzrost liczby dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Według wstępnych szacunków Biura Edukacji, w placówce przy ul. Kieleckiej będzie można zapewnić ok. 150 – 200 miejsc dla uczniów – poinformowała Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialna m.in. za miejską oświatę.

Wiceprezydentka podkreśliła jednak, że placówka wymaga przeprowadzenia remontu m.in. łazienek, sali gimnastycznej oraz częściowej adaptacji do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami np.: montażu windy, podjazdów, zapewnienia dostępności pomieszczeń – toalet czy stołówki oraz przygotowania sal lekcyjnych i gabinetów specjalistycznych. Budynek dysponuje zapleczem do aktywności fizycznej i rekreacji oraz rehabilitacji. W placówce znajdują się dwie sale gimnastyczne, sala z przeznaczeniem na siłownię, sala z przeznaczeniem na usprawnianie ruchowe oraz terapię integracji sensorycznej, dwa zewnętrzne boiska oraz ogrodzony teren zewnętrzny.

Duża zaletą placówki przy ul. Kieleckiej jest centralna lokalizacja (Stary Mokotów) oraz dobry dojazd środkami transportu publicznego. Przy szkole znajduje się również parking, który umożliwia wjazd na teren pojazdom dowożącym uczniów z niepełnosprawnościami.

Harmonogram zakłada zakończenie niezbędnych prac remontowych do końca 2024 roku, co umożliwiłoby uruchomienie placówki w 2 semestrze roku szkolnego 2024/2025.

Długa historia przejęcia
Kielecka 45 do niedawna była zajmowana przez Federację Rosyjską – pierwotnie na mocy porozumień międzynarodowych przewidujących wykorzystanie tego obiektu na cele dyplomatyczne. Od wielu lat nie pełnił jednak takiej funkcji i dlatego Sąd Okręgowy w Warszawie nakazał Federacji Rosyjskiej zwrot bezprawnie zajmowanej nieruchomości. Strona rosyjska nie zdecydowała się jednak na dobrowolne wydanie budynku. Warszawa – we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Prokuratorią Generalną – doprowadziła więc do komorniczego przejęcia nieruchomości. Dodatkowo Federacja Rosyjska została zobowiązana do zapłaty należności w wysokości 20,5 mln zł oraz odsetek za bezumowne korzystanie z Kieleckiej 45.

Egzekucja komornicza została przeprowadzona 29 kwietnia 2023 r. Warszawa natychmiast zwróciła się do wojewody mazowieckiego o przekazanie obiektu samorządowi na cele edukacyjne.

– Dostarczyliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, w tym pełną inwentaryzację budynku oraz operat szacunkowy. Ze strony byłego już wojewody napotykaliśmy jednak opór. Pan wojewoda wolał m.in. czepiać się literówek w operacie szacunkowym niż pozwolić warszawskim uczennicom i uczniom korzystać z tej szkoły. Dzięki otwartej postawie nowego wojewody możemy wreszcie ruszyć z przebudową – dodał prezydent Trzaskowski.

Budynki zajmowane przez Federację Rosyjską
Pierwszym z budynków odzyskanych przez Warszawę od Federacji Rosyjskiej było „Szpiegowo”, znajdujące się przy ul. Sobieskiego 100. Jego komornicze przejęcie nastąpiło 11 kwietnia 2022 r. Od tego czasu trwało czasochłonne badanie stanu technicznego budynku. Władze Warszawy przygotowały też koncepcję zagospodarowania kompleksu budynków oraz przylegającego terenu. Podczas konferencji prasowej prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział rozmowy z wojewodą mazowieckim na temat przyszłości „Szpiegowa” i warunków jego przekazania miastu.

Info: um.warszawa.pl, fot. Rafał Motyl / UM Warszawa

Data publikacji: 12.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również