W mieście jak w dżungli?

W mieście jak w dżungli?

W Katowicach ruszyła już piąta edycja społecznej kampanii pod nazwą „Miejska dżungla". Projekt jest realizowany przez Urząd Miasta we współpracy z katowickimi organizacjami pozarządowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi; ma na celu likwidację barier nie tylko architektonicznych, ale również pokonanie barier mentalnych i stereotypów wśród dzieci i młodzieży.

Przypomnijmy, że Katowice za tę akcję były już kilkakrotnie nagradzane – w 2011 roku zostały laureatem trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki na rzecz osób niepełnosprawnych – „Samorząd równych szans”. Nagrodę przyznała Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.  „Miejska Dżungla” została też wyróżniona w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy Lider zarządzania 2011 – usługi społeczne” realizowanym przez Związek Miast Polskich.

Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni

W tym roku akcję zainaugurowano IV Zlotem Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów Województwa Śląskiego. Miało to miejsce 18 marca br., w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach. Motto zlotu brzmiało: „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni” a cały program poświęcono kwestiom wiedzy o niepełnosprawności oraz budowaniu relacji integrujących sprawnych i niepełnosprawnych uczniów w szkole. Honorowy patronat nad zlotem objęli Krystyna Szumilas – minister edukacji narodowej, Piotr Uszok – prezydent Katowic, Stanisław Faber – śląski kurator oświaty i Arkadiusz Godlewski – przewodniczący Rady Miasta Katowice. W cele zlotu młodzież wpisała działania o charakterze społecznym, między innymi: włączenie się w kampanię „Rok 2013 – Rokiem Osób Niepełnosprawnych”, promowanie miasta Katowice  w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez kampanię „Miejska dżungla”, zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier mentalnych w kontaktach z nimi, budowanie wzajemnego zaufania, otwartości, tolerancji oraz przezwyciężanie dyskryminacji. Tym celom też podporządkowano program zlotu, w którym znalazło się miejsce na wiele ciekawych wydarzeń – i na prelekcję ukazującą problemy niepełnosprawności osób w podeszłym wieku, wygłoszoną przez Ewę Dudkiewicz, prezesa Fundacji Lex Civis, i na prezentację Gimnazjum nr 14 „Wygrywa integracja” zrealizowaną podczas ubiegłorocznej edycji projektu „Miejska Dżungla”. Nie zabrakło też części bardziej rozrywkowej – zaproszono „Teatr Szóstego Dnia” z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chorzowie.

Na zaproszenie organizatorów…

… zlotu odpowiedział poseł Marek Plura, opowiadając młodzieży o fakcie przyjęcia przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, z której wynika konieczność zapewnienia równego dostępu do dóbr publicznych dla każdego. – Podołać temu zadaniu, możemy tylko przy wielkiej, narodowej edukacji społecznej o tym, czym jest niepełnosprawność oraz o aktywnym życiu osób z różnymi niepełnosprawnościami. Jak to zrobić? Najlepiej jak najwcześniej, w szkole, bo wtedy zachowania przyszłych pokoleń będą naturalne i trwałe. Doskonałym przykładem do naśladowania jest katowicki program edukacyjny „Miejska Dżungla”. Powiem z dumą, że to raczej płodna jabłoń, choć nie w rajskim bynajmniej ogrodzie, rodząca co roku nowe, dojrzałe pomysły na wdrażanie prawdziwej integracji. Naprawdę warto nie tylko ich spróbować, ale się nimi posilić – zachęcał poseł. Pracownicy jego biura poselskiego dostarczyli na zlot kilkaset egzemplarzy podręcznika „Savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych”, który uczy jak budować relacje pomiędzy rówieśnikami, a także wydawnictwo „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – tekst przyjazny dzieciom”.

Dzięki „Miejskiej Dżungli”…

…co roku kilka tysięcy katowickich dzieci ma okazję porozmawiać z osobami o różnych rodzajach niepełnosprawności, które opowiadają o swoim codziennym życiu, o swoich pasjach i zainteresowaniach, pokazując uczniom, że osoby niepełnosprawne mają takie same marzenia i potrzeby jak osoby pełnosprawne. Odbywają się różnego rodzaju happeningi, konkursy plastyczne, projekcje teatralne, zawody sportowe (na przykład wyścigi sprawnych uczniów na wózkach inwalidzkich), lekcje savoir-vivre’u wobec osób niepełnosprawnych oraz wiele innych przedsięwzięć przełamujących bariery i stereotypy funkcjonujące między sprawnymi uczniami i niepełnosprawnymi. Finał projektu odbędzie się 12 kwietnia 2013 roku w Galerii ,,Szyb Wilson”.

Zobacz galerię…

Ilona Raczyńska

fot.: Krzysztof Bara

Data publikacji: 20.03. 2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również