Włączenie cyfrowe i społeczne

Włączenie cyfrowe i społeczne

11 grudnia br. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona szeroko pojętej dostępności – zarówno przestrzeni publicznej, jak i do informacji – w odniesieniu do osób zagrożonych utrudnieniami tejże dostępności.

Była to też okazja do prezentacji nowego kierunku studiów podyplomowych – „Włączenia Cyfrowe i Społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”, o którego uruchomieniu informowaliśmy już na łamach „NS”. Kierunek ten będzie pierwszy w Polsce, a studenci będą się kształcić w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Organizatorami spotkania była Fundacja „Widzialni” oraz Uniwersytet Śląski.

– Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom dostępności tak przestrzeni wirtualnej, jak i architektonicznej oraz promocja nowego kierunku studiów studiów podyplomowych: „Włączenia Cyfrowe i Społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia”. Liczymy, że będą chętni na te studia, bo zainteresowanie jest duże, np. ze strony administracji państwowej. Na pewno po jego ukończeniu absolwenci znajdą pracę, zarówno przy tworzeniu stron internetowych, jak i przy rozwiązań architektonicznych bez barier – powiedział prezes Fundacji „Widzialni”, Wojciech Kulesza.

Dr Izabela Mrochen z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego podkreślała, że będzie to kierunek innowacyjny i interdyscyplinarny, gdyż będzie łączył różne dziedziny – socjologiczne, informacyjne, humanistyczne, techniczne.  -Trzeba sobie uświadomić, że odpowiednio przygotowana strona internetowa może pomóc osobom niepełnosprawnym np. w znalezieniu pracy. Musimy też pamiętać, że nasze społeczeństwo się starzeje a grupy te również chcą być czynne zawodowo, zatem zakres studiów będzie szeroki – powiedziała.

Słuchacze tego kierunku będą mieli możliwość nabycia i rozwinięcia wiedzy z różnych dziedzin – językoznawstwa, nauki o bezpieczeństwie, medycyny, architektury, urbanistyki, logopedii, co przyczyni się – zdaniem inicjatorów – do zrozumienia różnorodnych zagadnień i problemów na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnością i starsze.

Inicjatorzy starają się o dofinansowanie kierunku z funduszy norweskich. Mrochen powiedziała, że chcieliby uruchomić kierunek w lutym 2014 roku.

Dostępność jest warunkiem uczestnictwa osób w różnym stopniu i zakresie narażonych na wykluczenie cyfrowe, w tym osób z niepełnosprawnością, w życiu publicznym. Specjalne systemy informacyjno-komunikacyjne pozwolą tym osobom uczestniczyć w różnych dziedzinach życia, np. w kulturze, polityce, itp.

Prelegenci poruszyli tematy dotyczące tworzenia stron www, audiodeskrypcji dedykowanej osobom niewidomym, tworzenia filmów i multimediów dla osób głuchych, właściwych rozwiązań prawnych, projektowania uniwersalnego przestrzeni architektonicznej, która powinna być dostępna dla wszystkich (designe for all) oraz stanu dostępności publicznych zasobów internetowych w Polsce, które zaledwie w 10 proc. są dostosowane, i to w stopniu minimalnym, do możliwości osób z ponadstandardowymi potrzebami w tym zakresie.

Fundacja Widzialni zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Głównym celem Fundacji jest umożliwienie wszystkim obywatelom swobodnego dostępu do zasobów internetowych niezależnie od ich wieku, stopnia sprawności, zamożności, sprzętu i oprogramowania.

Tekst i fot.:em

Data publikacji: 12.12.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również