„Zilustruj mi słowem świat”

„Zilustruj mi słowem świat"

28 października br. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się podsumowanie projektu „Zilustruj mi słowem świat", dofinansowanego ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach projektu 29 bibliotekarzy z województwa śląskiego zostało przeszkolonych w tworzeniu audiodeskrypcji wizualnych dzieł sztuki, która ułatwia odbiór twórczości artystycznej osobom niedowidzącym i niewidomym. Dzięki temu biblioteki z terenu naszego województwa (tego regionu) mogą oferować tej grupie osób udział w spotkaniach, podczas których zostaną im opisane obrazy, rzeźby oraz obiekty architektoniczne. Drugą częścią tego projektu było stworzenie ogólnodostępnej internetowej bazy prezentacji multimedialnych z opisami dzieł wizualnych.

Przedstawicielka Fundacji Audiodeskrypcja z Białegostoku Barbara Szymańska, która prowadziła zajęcia podczas warsztatów, opowiedziała o tym czemu i komu służy audiodeskrypcja i możliwościach jej wykorzystania w kinach, domach kultury czy muzeach.

O warsztacie lektora filmów fabularnych opowiedział Hubert Chłopicki, który także zaprezentował obecnym jak wygląda opis tą techniką obrazów.

– Biblioteka Śląska oraz inne biblioteki w naszym województwie współpracują z osobami niedowidzącymi i niewidomymi. Coraz więcej takich osób chce korzystać z kontaktu ze sztuką i jest potrzeba aby zaoferować im coś więcej niż tylko książka mówiona. Chcemy rozszerzyć tę ofertę i stąd pomysł warsztatów. Audiodeskrypcja polega na opisaniu tego, co widzimy osobom niewidomym. Nie jest to wcale takie proste, bo trzeba to odpowiednio opowiedzieć, znajdując cechy charakterystyczne dla danego przedmiotu. Tego właśnie uczyli się bibliotekarze – wyjaśniła Dagmara Bałycz, kierownik Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej.

Podczas spotkania wystąpił zespół śpiewaczy A-dur z Rudy Śląskiej, którego członkowie zrzeszeni są w Polskim Związku Niewidomych oraz para taneczna z Tychów – Janina i Marian Rośkowie – laureaci mistrzostw Polski osób niewidomych i słabowidzących.

Gościem wydarzenia był poseł Marek Plura, przewodniczący Rady Programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego, który powiedział:- Biblioteka Śląska to instytucja gdzie  bardzo ważnym odbiorcą są osoby z niepełnosprawnością. Służy ona przykładem innym bibliotekom w województwie, które stają się dla osób z różnymi dysfunkcjami ośrodkami dostępu do szeroko pojmowanej kultury. To, że spotkaliśmy się tutaj z okazji realizacji projektu  „Zilustruj mi słowem świat” jest bardzo ważne. Osoby z dysfunkcjami wzroku mają bardzo utrudniony dostęp do odbioru sztuki i taka inicjatywa jest „jak deszcz na pustyni”, dzięki czemu coś się zacznie rozrastać i żyć w całym naszym regionie. Mam takie informacje, że jeszcze w listopadzie Uniwersytet Śląski uruchomi studia podyplomowe w zakresie audiodeskrypcji i dzięki temu dostęp tych osób do kultury będzie jeszcze łatwiejszy. Śląsk staje się więc silnym ośrodkiem krzewienia sztuki i kultury wśród osób niedowidzących i niewidomych.

Tekst i fot.: Ewa Maj

Data publikacji: 29.10.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również