Impresje artystyczne 2010

Fundacja Inicjatyw na rzecz Niepełnosprawnych PRO OMNIBUS organizuje liczne imprezy artystyczne i kulturalne z udziałem osób niepełnosprawnych. Najbliższą z nich, na którą ogłoszono nabór jest XIV Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej - Międzynarodowe Impresje Artystyczne 2010. Przedsięwzięcie, w którym weźmie udział 55 niepełnosprawnych uczestników z Polski i zagranicy, składać się będzie z warsztatów i 6 koncertów z profesjonalną orkiestrą symfoniczną i potrwa 18 dni.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy ukończenia warsztatów wokalnych i uczestnictwa oraz upominki, a dla laureatów – nagrody finansowe.
Aby wziąć udział w Festiwalu należy wysłać zgłoszenie do dnia 31 stycznia 2010 roku zawierające wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa, kwestionariusz osobowy, propozycje muzyczne, nośnik z nagranymi utworami, kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz zdjęcia legitymacyjne uczestnika i opiekuna.
Dodatkowo należy wpłacić wadium w wysokości 200 zł, które będzie zwracane po zakończeniu imprezy. Jest to forma zabezpieczenia przed nieprzestrzeganiem regulaminu (np. rezygnacja z uczestnictwa, lub przyjazd w innym terminie).
Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie: www.impresje2010.fundacja.org.
ACh

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również