IX edycja konkursu plastycznego PFRON

PFRON ogłosił IX edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej

SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Tytuł konkursu: MARZENIE O EUROPIE

Termin składania prac konkursowych: do 20 maja 2011 r.

Miejsce składania prac: właściwy oddział wojewódzki PFRON

Do konkursu można zgłaszać prace w następujących kategoriach:
– malarstwo i witraż,
– rysunek i grafika,
– rzeźba kameralna i płaskorzeźba,
– tkanina i aplikacja.

Prace mogą być wykonane w następujących technikach:
– w kategorii malarstwo i witraż: akwarela, pastel, gwasz, olej itp., na dowolnym podłożu (np. płótno, papier, tkanina, szkło, płyta),
– w kategorii rysunek i grafika:
a) rysunek – ołówek, węgiel, piórko, mazak,
b) grafika – techniki powtarzalne np. drzeworyt i linoryt,
– w kategorii rzeźba kameralna i płaskorzeźba: w drewnie, ceramice, kamieniu
i technikach mieszanych,
– w kategorii tkanina i aplikacja: hafty wykonane różnorodną techniką, gobeliny,
makaty.

W każdej kategorii prac przewidziano po 3 nagrody pieniężne dla placówek, zgłaszających pracę:
I miejsce: 6 tys. zł,
II miejsce: 5 tys. zł,
III miejsce: 4 tys. zł,
oraz wyróżnienia.
O rozstrzygnięciu konkursu placówki, z których pochodzą nagrodzone
i wyróżnione prace, zostaną powiadomione pisemnie.

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu w Biurze PFRON:
Bożena Zalewska, tel. 22 50 55 463 bozena_zalewska@pfron.org.pl
Michał Rydzewski, tel. 22 50 55 659 michal_rydzewski@pfron.org.pl

Regulamin konkursu zamieszczony jest na witrynie internetowej organizatora konkursu www.pfron.org.pl.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również