Konkurs literacki dla każdego

Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Niewidomych, Klub Twórczości ŻAR wraz z Kwartalnikiem Kulturalnym „Sekrety ŻARu" ogłaszają IX edycję Konkursu Małej Formy Literackiej w kategoriach poezji i prozy. Patronat honorowy sprawuje Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta RP.

Konkurs organizowany przy współpracy Związku Literatów Polskich, skierowany jest dla osób niepełnosprawnych bez względu na rodzaj dysfunkcji zdrowotnej i ma zasięg ogólnopolski. Utwory muszą być oryginalne, tematyka dowolna. Ocenie podlegać wyłącznie poziom literacki.
Prace należy przesłać w formie wydruku komputerowego w 5. egzemplarzach, utwory prozą nie mogą przekraczać 5 stron, wierszy nie może być więcej jak 5. Nie będą przyjmowane do konkursu zestawy przekraczające te ilości. Uczestnik konkursu może brać udział jednocześnie w kategoriach proza i poezja.
Prace należy nadsyłać w terminie do 18 września 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Okręg Mazowiecki PZN, Klub Twórczości ŻAR, ul. Jasna 22, 00-054 Warszawa z dopiskiem „Konkurs literacki”
Koordynatorem konkursu jest Piotr Stanisław Król – red. nacz. Kwartalnika Kulturalnego „Sekrety ŻARu” tel.: 0 504 784 316, e-mail: sekretyzaru@pzn-mazowsze.org.pl .

Oprac. MaC

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również