Konkurs „Oczy szeroko otwarte – mój świat”

Konkurs „Oczy szeroko otwarte - mój świat"

Urząd Miasta Katowice w ramach działalności w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Miast Edukacyjnych (IAEC) jest organizatorem konkursu artystycznego „Oczy szeroko otwarte - mój świat" skierowanym do szkół, instytucji, stowarzyszeń, fundacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Celem konkursu jest m.in.
– aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych,
– edukacja społeczna,
– przybliżenie społeczeństwu świata oglądanego oczami niepełnosprawnych,
– możliwość zaprezentowania efektów działalności placówek zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.

Do konkursu można zgłaszać prace wykorzystujące sztuki audiowizualne, literaturę, rękodzieło, fotografię.

Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko autora, nazwę instytucji, którą reprezentuje, adres mailowy do korespondencji.
Prace należy przesłać do Urzędu Miasta Katowice (40-098 Katowice, ul. Młyńska 4) lub dostarczyć osobiście (plac Wolności 12 A ) z dopiskiem – konkurs „Oczy szeroko otwarte – mój świat”, Aleksandra Ścibich, Wydział Administracyjny – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2013 r. Do pracy należy dołączyć podpisany załącznik do regulaminu (zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie pracy). Regulamin konkursu oraz załącznik znajdują się na stronie www.katowice.eu oraz www.edcities.org.

Pracę oceni 4-osobowe jury a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 marca 2013 r.
Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają:
Magdalena Floriańska: magdalena.florianska@katowice.eu 32 606 76 69
Aleksandra Ścibich: aleksandra.scibich@katowice.eu 32 356 74 37

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również