Opole coraz bardziej dostępne dla niesłyszących. Pętla indukcyjna w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

Możliwość korzystania z dóbr kultury czy załatwiania spraw w urzędach dla nikogo nie powinna być wyzwaniem. Mimo to, osoby z niepełnosprawnością słuchu wciąż napotykają na bariery w uczestnictwie w życiu społecznym i kulturalnym. Na szczęście coraz więcej instytucji w Polsce dostosowuje się do swoich odbiorców i instaluje pętle indukcyjne, które ułatwiają słyszenie. Jedną z takich placówek jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. 

Pętla indukcyjna jest jednym ze środków wspomagania słuchu dla osób korzystających z implantów ślimakowych i aparatów słuchowych. Pętla nie zastępuje tych urządzeń, ale je wspomaga. Niweluje ona niepożądane dźwięki z otoczenia, dzięki czemu osoby g/Głuche* i niedosłyszące mogą komunikować się wygodniej i bez przeszkód. Korzystanie z pętli indukcyjnej jest bardzo proste. Wystarczy przełączyć aparat lub implant słuchowy na – wcześniej uruchomiony u protetyka – program cewki indukcyjnej. Jest w nią wyposażone 90 proc. aparatów. To, czy dane urządzenie ją posiada, warto również skonsultować wcześniej ze swoim protetykiem słuchu.

Sala w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki

Sala w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki

– Osoby z niepełnosprawnością słuchu często mają problem w zrozumieniu docierających do nich informacji, gdy w otoczeniu panuje gwar i hałas. Ten dyskomfort jest najbardziej odczuwalny w urzędach, ośrodkach zdrowia, czy placówkach kultury. W takich miejscach w aparacie słuchowym pojawiają się zakłócenia, a do użytkownika dociera wiele dźwięków jednocześnie i ciężko jest je właściwie zidentyfikować. Wtedy zwykła rozmowa z pracownikami w kasie lub recepcji staje się wyzwaniem, a osoba z niepełnosprawnością słuchu musi prosić swoich rozmówców o kilkukrotne powtarzanie swojej wypowiedzi. Utrudnia to kupienie biletów, zrozumienie aktorów na scenie czy załatwienie sprawy w urzędzie. Dzięki pętli indukcyjnej ten problem znika, a osoby g/Głuche i niedosłyszące czują się w instytucji bardziej komfortowo – mówi Aleksandra Szorc, użytkowniczka aparatów słuchowych i koordynatorka dostępności w Fundacji Kultury bez Barier.

Pętla indukcyjna w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu

W Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu urządzenie zostało zamontowane w Sali Kameralnej i w kasach biletowych. Dzięki temu od października miłośnicy muzyki z niepełnosprawnościami słuchu mogą korzystać z oferty koncertowej Centrum.

– Chcemy, aby osoby ze szczególnymi potrzebami zyskały możliwość pełnego i komfortowego uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach. Sukcesywnie staramy się działać i pozyskiwać fundusze na rzecz poprawy dostępności. Ponieważ organizacja wydarzeń muzycznych jest naszą wiodącą działalnością, naturalnym dla nas było, że instalacja pętli indukcyjnej stanie się dla nas priorytetem. W instalacji pętli pomogły nam środki  pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a konkretnie z programu Infrastruktura domów kultury. Oczywiście realizacja zadania wymagała również uruchomienia środków z budżetu naszej instytucji – wyjaśnia Anna Stompor, kierownik Działu Organizacji Imprez w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. – Doskonałą okazję do sprawdzenia możliwości, jakie daje to rozwiązanie, mieliśmy przy okazji koncertu Meli Koteluk z tłumaczeniem na Polski Język Migowy, który organizowaliśmy wraz z Fundacją Kultury Bez Barier. Otrzymaliśmy szereg pozytywnych opinii od uczestniczących w koncercie osób g/Głuchych, co napawa nas nieskrywaną radością. Mamy nadzieję, że dzięki pętli indukcyjnej osoby g/Głuche i niedosłyszące zyskają możliwość nie tylko pełnego korzystania z naszej oferty, ale przede wszystkim będą miały okazję do spotkania się, poznania innych osób, a przede wszystkim doświadczenia niesamowitego, wspólnego przeżycia, jakim są koncerty na żywo” – dodaje Anna Stompor.

Pętla Indukcyjna w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki

Pętla Indukcyjna w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w instytucjach publicznych powoli staje się standardem. Coraz więcej placówek dba o to, by wszyscy odbiorcy czuli się komfortowo i mieli możliwość w pełni korzystać z oferty kulturalnej i edukacyjnej. W takich miejscach jak m.in. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki ważne jest, aby kontakt z pracownikami i pracownicami nie był utrudniony. Odpowiednio ustawiona pętla indukcyjna gwarantuje wyraźny odbiór mowy, przez co osoby używające aparatów i implantów ślimakowych mogą komunikować się bez zakłóceń. Pętla jest włączona cały czas i nie trzeba informować obsługi, że zamierza się z niej skorzystać. Takie rozwiązanie sprawia, że osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą pozostać anonimowe i nie mają poczucia, że ktoś musi poświęcić im więcej uwagi.

Warto pamiętać o dostępności!

Uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym powinno być możliwe dla wszystkich, bez względu na stopień sprawności, wiek, pochodzenie czy sytuację materialną. Należy dbać o to, by niepełnosprawności nie były przeszkodą w korzystaniu z dóbr kultury czy edukacji. Warto pamiętać, że placówki dostępne dla osób z różnymi potrzebami zyskują nowych odbiorców. Osób z niepełnosprawnościami jest w Polsce bardzo wiele, a duża część z nich chce korzystać z oferty kulturalnej, lecz nie zawsze ma taką możliwość. Tym bardziej cieszy fakt, że coraz więcej instytucji w różnych miastach Polski wychodzi naprzeciw niesłyszącym i niedosłyszącym, montując pętle indukcyjne. Przykładem dobrych praktyk jest wspomniane Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, lecz takich miejsc jest oczywiście więcej.

Aby sprawdzić, jakie placówki oferują to rozwiązanie wystarczy skorzystać z internetowej platformy Tu Możesz (https://tumozesz.pl/). Jest to pierwsza w Polsce baza miejsc i wydarzeń z pętlą indukcyjną. Użytkownicy i użytkowniczki mogą zgłaszać lokalizacje, w których znajdują się pętle, przez co lista stale się powiększa. Inicjatorem platformy Tu Możesz jest Fundacja Kultury bez Barier, działająca na rzecz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

– Instalowanie urządzeń wspomagających słyszenie w instytucjach takich jak urzędy, ośrodki kultury i inne placówki użyteczności publicznej ma ogromne znaczenie dla wszystkich tych, którzy korzystają z implantów ślimakowych i aparatów słuchowych. Takich osób jest przecież w Polsce bardzo wiele. Dlatego warto docenić wszelkie działania promujące dostępność kultury dla osób z różnymi potrzebami – podsumowuje Aleksandra Szorc, koordynatorka dostępności w Fundacji Kultury bez Barier.

* „Głuchy” pisany wielką literą oznacza członka określonej mniejszości językowej, dla której język migowy jest pierwszym językiem, natomiast „głuchy” pisany małą literą oznacza człowieka, u którego stwierdzono niedosłuch wysokiego stopnia.

tuk/, fot. mat. prasowe

Data publikacji: 24.11.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również