V edycja konkursu plastycznego „Świat NIKIFORÓW”

Fundacja Wspólna Droga ogłasza V edycję konkursu plastycznego „Świat NIKIFORÓW" dla dorosłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Świat NIKIFORÓW” jest częścią wieloletniego programu społecznego „NIKIFORY” realizowanego przez Fundację. Jego celem jest rozwój osobisty uzdolnionych artystycznie osób niepełnosprawnych oraz pokonywanie izolacji społecznej poprzez zmianę ich wizerunku i uczestnictwo w różnorodnych działaniach twórczych.

Cele konkursu:
· Propagowanie terapii przez sztukę jako skutecznej formy rehabilitacji i formy uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym.
· Wyłonienie szczególnie utalentowanych twórców spośród uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
· Zaprezentowanie niebanalnej sztuki szerszej publiczności podczas wystaw pokonkursowych.
· Przygotowanie kolekcji dobroczynnych kart świąteczno-noworocznych „NIKIFORY 2010″.
· Prezentacja osiągnięć warsztatów terapii zajęciowej.

Ocena prac i nagrody:
· Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona jury, złożone ze znawców sztuki, przedstawicieli partnerów konkursu, uczelni wyższych oraz instytucji działających w sferze kultury i polityki społecznej.
· Laureaci oraz placówki, w których tworzą, otrzymają profesjonalne zestawy materiałów plastycznych.
· Autorzy 10 najlepszych prac wraz ze swymi instruktorami wezmą udział w profesjonalnych warsztatach plastycznych.
· Fundacja zorganizuje wystawę, na której zaprezentowane zostaną prace finalistów konkursu „Świat NIKIFORÓW’.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, w których prowadzone są zajęcia plastyczne. Prace nadesłane przez osoby indywidualne nie będą poddawane ocenie jury. Warsztat terapii zajęciowej może zgłosić na konkurs nie więcej niż dwie prace. Wszystkie prace nadsyłane na konkurs powinny być oprawione (oprawa twarda – rama lub antyrama- zamiast szkła pleksi). Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć wypełniony formularz (zał. nr 1) i dwa egzemplarze umowy przeniesienia praw autorskich (zał. nr 2).

Termin nadsyłania prac upływa dnia 29 stycznia 2011 r.(data stempla pocztowego). Prace nadesłane na konkurs bez kompletu wymaganych załączników nie będą poddawane ocenie jury!
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do końca marca 2011 r. na stronie internetowej Fundacji www.nikifory.pl. Autorzy 20 najlepszych prac zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą listowną.

Pliki do pobrania:
· Regulamin V edycji konkursu plastycznego „Świat NIKIFORÓW”
· Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, informacje o uczestniku konkursu, instruktorze i WTZ (Zał. nr 1)
· Umowa przeniesienia praw autorskich (Zał. nr 2)
Informacji na temat konkursu udziela Pani Dorota Labryszewska, Koordynator Programu „NIKIFORY”, 606 515 009, konkurs@wspolnadroga.pl

Info: Fundacja Wspólna Droga

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również