Warsztaty Terapii przez Ruch 16 – 17 stycznia 2010

Śląski Teatr Tańca serdecznie zaprasza na zajęcia prezentujące techniki terapeutycznego oddziaływania przez sztukę na osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo.

Program obejmuje 23 godziny zajęć składających się z części praktycznej i teoretycznej technik art-terapeutycznych wykorzystujących muzykę, plastykę, teatr, taniec w kreatywnej pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Warsztaty skierowane są do terapeutów, nauczycieli, pracowników ośrodków pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych, studentów wydziałów pedagogicznych, fizjoterapeutów oraz wszystkich zainteresowanych artystycznym urozmaiceniem swojego warsztatu.
(…) Wysłuchajmy tego, co mówi nam dziecko ukryte w naszej duszy. Nie wstydźmy się go. Nie pozwólmy aby się lękało, że jest samotne, że nie dociera do nas jego głos. (…) A jeśli nie utracimy więzi z tym dzieckiem, to nigdy nie utracimy więzi z życiem. / Paulo Coehlo
Podczas styczniowych warsztatów uczestnicy będą mieli okazję spotkać się ze swoim wewnętrznym dzieckiem. W pierwszym dniu przybliżony zostanie warsztat muzykoterapii, podczas którego przedstawiona zostanie autorska metoda nauki gry na instrumentach melodycznych oraz improwizacja instrumentalna. Następnie pojawią się zagadnienia dotyczące improwizacji ruchowo – tanecznej, treningu odczuwania, symboliki ciała, dramy, pracy z ciałem oraz integracji. Pod koniec pierwszego dnia odbędzie się kąpiel dźwiękowa za pomocą mis i gongów tybetańskich.
Podczas drugiego dnia przedstawiony zostanie autorski warsztat improwizacji ruchowej w kontakcie z drugą osobą inspirowany tangiem argentyńskim oraz warsztat teatralny z wykorzystaniem wyobraźni, jak i rekwizytów, jakimi są lalki czy pacynki.
Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają materiały zawierające informacje o poznanych metodach i strategiach wykorzystywanych w choreoterapii oraz certyfikat. W koszt warsztatów wchodzi poczęstunek oraz 2 ciepłe posiłki.
Cel warsztatu:
Wzbogacenie i urozmaicenie warsztatu pracy oraz praktyczne poznanie metod wykorzystywanych w choreoterapii.

Czas zapisów i wpłat upływa 13 stycznia.
Cena warsztatów: przedpłata 260 zł (do 10.01.2010), cena regularna 280 zł (po 11.01.2010)
Kontakt:
Koordynator ds. projektów społecznych
Anna Rączka
e-mail: a.raczka@stt.art.pl
tel.: 32 2818253

Harmonogram:
Sobota 16.01.2010
9:00 – 11:00 – Tam gdzie rosną poziomki – spotkanie z wewnętrznym dzieckiem, warsztat prowadzony w konwencji psychologii Gestalt /Renata Mazur – Ponikiewicz
11:15 – 14:15 – Warsztat muzykoterapii/ Małgorzata Liszka
15:15 – 18:15 – Droga przez Ciało – ekspresja w ruchu, tańcu i improwizacji/ Alicja Gruszka
18:30 – 19:30 – Relaks z dźwiękiem. Kąpiel dźwiękowa za pomocą mis i gongów/Szymon Godawa
Niedziela 17.01.2010
9:00 – 11:00 – Tam gdzie rosną poziomki – spotkanie z wewnętrznym dzieckiem, warsztat prowadzony w konwencji psychologii Gestalt /Renata Mazur – Ponikiewicz
11:15 – 14:15 – Tango jako sztuka improwizacji/ Paweł Skalski
14:45 – 17:45 – Ciało. Forma. Ruch – warsztaty teatralne z wykorzystaniem lalek i pacynek/ Tomasz Graczyk

 

Szczegółowe opisy zajęć i biografie prowadzących:
Tam gdzie rosną poziomki – spotkanie z wewnętrznym dzieckiem, warsztat prowadzony w konwencji psychologii Gestalt
Zajęcia mają na celu rozwój i poszerzenie świadomości samego siebie w aspekcie ciała, emocji, umysłu i otoczenia. Stwarzają szansę, by dowiedzieć się o sobie tego, czego się do tej pory nie wiedziało. W życzliwej atmosferze będziesz miał/a możliwość przyjrzeć się sobie używając werbalnych i niewerbalnych sposobów wyrażania. Podczas zajęć będą wykorzystywane inspirujące techniki swobodnej ekspresji twórczej m in. praca z baśnią, metaforą i wizualizacją.
Renata Mazur – Ponikiewicz. Specjalistka Counsellingu Gestalt. Założycielka krakowskiej Pracowni Rozwoju Wewnętrznego „Pełnia”. Od pięciu lat prowadzi autorskie warsztaty rozwoju osobistego dla dorosłych i młodzieży, min. podczas obozów artystycznych i psychoedukacyjnych oraz w ramach ogólnopolskiego festiwalu dla kobiet PROGRESSteron. Prowadziła w roli ko-trenerki pierwszy etap Szkoły Counsellingu Gestalt w Krakowie. Kompetencje trenerskie zdobywała również w Akademii Pracy z Procesem, prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces. Prowadzi terapię indywidualną w podejściu psychologii Gestalt. Od 2006r. współtworzy Krakowski Krąg Kobiet. Inspirują ją twórcze działania i praca z osobistymi symbolami oraz psychologia holistyczna mająca na celu integrację ciała, ducha i umysłu. Otwarta na świat, ludzi i siebie.

Warsztat muzykoterapii
Warsztat ma na celu wprowadzenie w metodę muzykoterapii w odniesieniu do pracy terapeutycznej i edukacyjnej. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną metody receptywnej i aktywnej muzykoterapii w pracy z niepełnosprawnymi, a także profilaktyczne działania terapeutyczne w odniesieniu do osób zdrowych. Ponadto uczestnicy zapoznają się z metodami aktywizującymi i wspomagającymi twórczą i efektywną pracę z grupą. Ćwiczenia ukierunkowane są na rozwój osobisty uczestników.
Małgorzata Liszka Absolwentka klasy fletu Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Krakowie, Wychowania Muzycznego na Uniwersytecie Śląskim, Muzykoterapii na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Ukończyła różnorodne warsztaty i kursy z zakresu choreoterapii, arteterapii, tańca i rytmiki. Pracuje w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini z dziećmi i młodzieżą, współprowadzi „Rewię Dziecięcą”, uczy rytmiki, śpiewu i emisji głosu. Prowadzi 40 osobową orkiestrę złożoną z osób niepełnosprawnych. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Ogólnopolskiego Integracyjnego Festiwalu Tańca i Piosenki „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna”. Prowadzi zajęcia muzykoterapii na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, prowadziła warsztaty dla terapeutów, nauczycieli i studentów W lipcu br. pracowała jako wolontariusz prowadząc zajęcia artystyczne dla dzieci w wiejskiej szkole w Nepalu.

Droga przez Ciało – ekspresja w ruchu, tańcu i improwizacji
Podczas warsztatu pojawią się zagadnienia dotyczące improwizacji ruchowo-tanecznych, treningu odczuwania oraz symboliki ciała w zakresie tematów takich, jak: dawanie – przyjmowanie, prowadzenie – poddanie się prowadzeniu, natura w człowieku, łączność – rozdzielenie, przestrzeń-granice, ugruntowanie – ‘bycie niezwiązanym’, świadoma obecność.
Alicja Gruszka Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała u dr D. Kappert’a (certyfikat Instytutu Dynamiki Tańca i Ruchu w Essen). Członek Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii. Odbyła liczne szkolenia z zakresu ruchu terapeutycznego i pracy z ciałem m.in. w Polskim Teatrze Tańca, Instytucie Terapii Gestalt, Instytucie DMT. Technikę tańca współczesnego uprawia od ponad 10 lat, koncentrując się obecnie na technice improwizacji z elementami sztuki performance (współpracuje m.in. z krakowskim teatrem NIKOLI). Prowadziła grupy terapeutyczne oparte na pracy z ciałem w Stowarzyszeniu Wspierania Onkologii Unicorn, dla dzieci w Domu Matki i Dziecka oraz w ramach stażu na Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w Szpitalu Specjalistycznym im. Dr Józefa Babińskiego. Współpracuje z Instytutem Terapii Gestalt oraz Ośrodkiem Terapii i Rozwoju Osobistego Złoty Most prowadząc warsztaty rozwoju osobistego. Pasjonuje ją odkrywanie różnych form wyrażania siebie i komunikowania się poprzez taniec i ruch jako naturalne źródło wewnętrznej ekspresji.

Relaks z dźwiękiem. Kąpiel dźwiękowa za pomocą mis i gongów
Kąpiele dźwiękowe to forma zajęć terapeutycznych prowadzonych w zamkniętych grupach. Relaks dźwiękiem jest połączeniem muzykoterapii, relaksacji i wizualizacji przy zastosowaniu mis i gongów.
Szymon Godawa Psycholog, terapeuta, Specjalista Counsellingu Gestalt, Masażysta dźwiękiem wg Metody Petera Hessa. Jest wegetarianinem, interesuje się filozofią Wschodu, Mandalami, arteterapią, rozwojem człowieka, chodzi po górach. Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu Psychologii Osobowości i Pedagogiki Specjalnej.

Tango jako sztuka improwizacji
Autorskie warsztaty improwizowania w kontakcie z drugą osobą inspirowane tangiem argentyńskim. Istotą zajęć jest szukanie komunikacji podczas tańca, prowokowanie jedynego w swoim rodzaju dialogu bez słów, rozumienia ciała partnera, otwarcie się na drugą osobę i poszukiwanie wspólnych źródeł ruchu. Podczas zajęć duży nacisk położony zostanie na świadomość ciała oraz zagadnienia równowagi i ciężaru.
Paweł Skalski Tancerz i pedagog. Dyplomowany instruktor tańca współczesnego. Na stałe związany z Teatrem Tańca Alter. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i UAM w Poznaniu. Przez 10 lat tancerz Zespołu Pieśni i Tańca UW „Warszawianka”. Laureat 23 Turniejów Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej. Wykładowca na kierunku tańca współczesnego w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu oraz na Wydziale Choreografii i Technik Tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi. Członek Akademii Tanga Argentyńskiego. Wielokrotnie uczestniczył w warsztatach, projektach i coachingach prowadzonych przez wybitnych twórców z Europy, Argentyny i Stanów Zjednoczonych. Po latach nauki w Polsce kontunuował swoje poszukiwania w Buenos Aires – w szkole Tango Brujo oraz indywidualnie pod okiem takich nauczycieli jak Silvana Nuñez, Marcelo Gutierez i Mathias Facio, poznając różne style I możliwości spojrzenia na tango i taniec w ogóle. Prowadzi autorskie zajęcia i warsztaty tanga argentyńskiego. Paweł obecnie współpracuje z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu, Teatrem im. W. Bogusławskiego w Kaliszu oraz Teatrem Starym w Krakowie.

Ciało. Forma. Ruch
Warsztaty teatralne z wykorzystaniem improwizacji ruchowej. Podczas zajęć wykorzystywana będzie wyobraźnia. Grupa będzie tworzyć postaci z papieru i materiału a wraz z nimi krótkie etiudy. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał okazję do pracy indywidualnej oraz grupowej. Najważniejszym zagadnieniem warsztatów jest praca z ciałem oraz wyrażanie siebie poprzez siebie.
Tomasz Graczyk, urodzony 18 czerwca 1980 roku w Kaliszu. Absolwent Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu. W 2008 ukończy Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie, zamiejscowy Wydział Lalkarski w Białymstoku. Tańcem współczesnym interesuje się od 1999 roku. W tej dziedzinie kształcił się u Witolda Jurewicza (2004 – 2005 Teatr Tańca „Alter”), Elizy Hołubowskiej, Jacka Owczarka, Grety Polańskiej, Anny Wytych-Wierzgacz. Ponadto brał udział w licznych ogólnopolskich warsztatach i projektach tańca współczesnego (2003 – Scena Ruchliwa „Projekt”- spektakl pt. „120/80″ – choreografia Leszek Bzdyl, 2006 – „Flow” – reż. Norbert Rakowski, choreografia: W. Jurewicz, J. Owczarek.) W latach 2003 – 2004 współpracował z Karoliną Garbacik w Białostockim Teatrze Tańca „Projekt” W latach 1999 – 2004 brał udział w spektaklach Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Od 2002 roku współpracuje z Atelier mody” Bogny Rząd. W sezonie artystycznym 2002 – 2003 występował na deskach wrocławskiego teatru pantomimy im. H. Tomaszewskiego we Wrocławiu. Od roku 2008 tancerz Śląskiego Teatru Tańca.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również