Wszyscy odnieśli sukces

Wszyscy odnieśli sukces

Prezentacja twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, promocja ich talentów i dokonań, popularyzacja wszelkich przejawów ich aktywności oraz propagowanie terapii przez sztukę jako formy pracy z osobami niepełnosprawnymi - to główne cele jakie postawili sobie organizatorzy IV Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz Środowisk Integracyjnych. Odbywał się on w kwietniu 2008 r. w Starochorzowskim Domu Kultury, a finał przedsięwzięcia - Koncert Laureatów Festiwalu miał miejsce 26 kwietnia.

Festiwal miał formę konkursu w kategoriach: wokalnej, instrumentalnej, tanecznej i teatralnej, uczestnicy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe, a towarzyszył mu konkurs plastyczny i wystawa pod hasłem „Dobrze patrzy się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Wrażenia estetyczne, emocjonalne i artystyczne, których dostarczył on widzom i uczestnikom potwierdziły trafność motta towarzyszącej mu konferencji: „Każdy może osiągnąć sukces”.

Ryszard Rzebko

sdk72.jpg

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również