XIV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych 2016

XIV Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych 2016

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie informuje, iż ruszył nabór na kolejną edycję Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych. Chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu można zgłaszać do 31 marca 2016r. W tym roku impreza organizowana w Tczewie odbędzie się w dniach 6-10 czerwca br.

Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych jest projektem skierowanym do środowiska osób z niepełnosprawnością, mającym na celu rozwój artystyczny młodych, utalentowanych ludzi, dla których pasją jest teatr. Ideą Przeglądu jest promocja dokonań artystycznych tej grupy osób poprzez prezentacje sceniczne. Ponadto stwarzane są możliwości rozwoju poprzez udział w warsztatach teatralnych, podczas których młodzi artyści mają okazję poznać nowe techniki sceniczne, które przybliżają muzykę teatralną, uczą improwizacji, uruchamiają wyobraźnię, uczą pracy ciałem, głosem, pozwalają lepiej wykorzystywać różne środki ekspresji artystycznej.

Podczas MPTW spotykają się osoby niepełnosprawne z różnych krajów i z różnych regionów Polski, które chcą podzielić się swoim talentem z innymi. Do udziału w Przeglądzie zgłaszają się zespoły m.in. z Ukrainy, Litwy, Białorusi, Rosji, Niemiec, Węgier, RPA, Azerbejdżanu.

Ze względu na międzynarodowy charakter imprezy i powstającą w związku z tym barierę językową, prezentacje sceniczne nie mogą zawierać „słowa mówionego”, powinny bazować na grze ciałem, światłem i muzyką. W karcie zgłoszenia należy wyraźnie zaznaczyć rodzaj prezentacji (np. taniec, pantomima, teatr światła).

W skład zespołów scenicznych wchodzą uczestnicy z iepełnosprawnością. Zespoły mogą liczyć do 10 osób (większe grupy wyłącznie po uzgodnieniu z organizatorami) oraz do trzech opiekunów. Prezentacje mogą trwać do 20 minut.

Uwaga! Zespół mogą tworzyć wyłącznie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (musi ono być ważne w czasie trwania Przeglądu).

Podczas uczestnictwa w Przeglądzie zespoły będą miały szansę poznać Kociewie i Kaszuby, gdzie będą zakwaterowane. Ponadto uczestnicy mogą liczyć na indywidualne nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne, przekazywane podmiotowi prowadzącemu zespół sceniczny, z przeznaczeniem na działalność statutową, a także promocję twórczości (m.in. w środkach masowego przekazu) i pomoc w nawiązaniu kontaktów zagranicznych.

Wyboru zespołów dokona trzyosobowy zespół profesjonalistów; zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane pisemnie.

Zgłoszenia powinny zawierać: podstawowe informacje o zespole i jego uczestnikach, kopie orzeczeń o niepełnosprawności uczestników, krótki opis prezentacji oraz informacje dla organizatorów o potrzebach zespołu (wielkość, kształt sceny, elementy nagłośnienia, oświetlenia, scenografia itp.). Ponadto osoby zainteresowane udziałem proszone są o opis dotychczasowych osiągnięć (wraz ze zdjęciami) oraz nagranie fragmentu lub całości zgłaszanej prezentacji (dopuszcza się materiały z prób). Multimedia należy załączać na płytach CD.

Każdego roku jesteśmy świadkami rozkwitu sztuki tworzonej przez artystów z niepełnosprawnością, a rosnące zainteresowanie zarówno udziałem w imprezie jak i ze strony odbiorców utwierdza nas w przekonaniu, że ta grupa artystów powinna mieć swoje stałe miejsce w życiu kulturalnym.

Zgłoszenia chęci udziału w przedsięwzięciu należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, 83-110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1, tel/fax 58 – 531 55 50, e-mail: wojciechrinc@gmail.com, aleksandrabeska@poczta.onet.pl
Termin zgłoszenia upływa 31 marca 2016 r.

Info: Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, oprac. sza

Do pobrania: regulamin i zgłoszenie, wzór oświadczenia

Data publikacji: 07.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również