XXII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny „Bez Barier” – Święta Góra 2021

Zespół „Ślepy los” (Osiek), Zygmunt Idaszewski (Kotlin) oraz Grzegorz Kuźdowicz (Kościan) zostali laureatami XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” – Święta Góra 2021 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem starosty gostyńskiego.

W trzech konkursach: piosenki i dwóch plastycznych zmagało się 158 artystów z niepełnosprawnościami, którzy przybyli na Świętą Górę koło Gostynia, by wystąpić, lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę w konkursie piosenki Sylwii Ziółkowskiej z Krobi.

Dopisały pogoda i frekwencja. Przeszło 300 osób uczestniczyło w kolejnej edycji Festiwalu „Bez Barier”. Zmagania konkursowe były bardzo emocjonujące i stojące na bardzo wysokim poziomie, co podkreślali jurorzy wszystkich trzech konkursów. Dla organizatorów festiwalu, oprócz konkursów, ważne było również stworzenie okazji do pokonywania różnych barier, w tym tych najtrudniejszych, wewnętrznych – blokujących prezentowanie innym swoich talentów. Istotne było też spotkanie się i bycie razem osób niepełnosprawnych z różnych stron Polski i różnych środowisk. Była to też okazja do zaprezentowania innym swoich możliwości, gdyż festiwal ma charakter otwarty i integracyjny. Wydarzenie ma też charakter festynu, gdyż taka luźna, niekrępująca atmosfera pozwala na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów, wspólną zabawę i sprawia, że uczestnicy bardzo szybko adoptują się do tej formuły i nowego miejsca.

– Festiwal „Bez Barier” to wyjątkowa impreza – podkreśla Joanna z Kościana – bo różni się od innych wyjątkową atmosferą, bez napuszenia i oficjalności. Jest luz i atmosfera zabawy. Dlatego warto tu przyjeżdżać z podopiecznymi. Marek z Rawicza dodaje: – Jjestem tu któryś raz, miejsce jest cudowne. I sami fajni ludzie. Szkoda będzie wyjeżdżać. Zaś Sylwia z Krobi zaznacza: – Wystąpiłam dla innych. To zawsze trudne i stresujące przeżycie. A dostałam takie owacje, że teraz jestem szczęśliwa! Z kolei Anna z Oławy podsumowuje: – Artyści festiwalowi śpiewają różne utwory. I takie do zabawy, i takie skłaniające do myślenia. Każdy śpiewa na miarę swoich możliwości, jednak nie ma złych wykonań. A prace plastyczne są tak różnorodne i piękne, że nie można obok nich przejść obojętnie. Agnieszka  z Pakówki podkreśla, że obserwowanie artystów w plenerze podczas procesu tworzenia jest dla podopiecznych, z którymi przyjechała, odkrywcze i bardzo motywujące.

Zmaganiom konkursowym, zabawom, prezentacjom i towarzyszącym konkursom przyglądali się specjalni goście: przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, wicestarosta gostyński Janusz Sikora, radny Rady Powiatu Gostyńskiego Antoni Kuś, proboszcz parafii świętogórskiej ks. Michał Kulig, kierownicy i dyrektorzy placówek pomocy społecznej oraz szefowie organizacji pozarządowych m.in. z Piasków Wlkp., Czermina, Brzezia, Rawicza, Chumiętek, Chwałkowa, Mościszek, Pakówki, Rogowa, Kościana, Leszna, Osieka, Gizałek, Wolsztyna, Nowolipska, Krotoszyna, Włoszakowic, Jarogniewic, Kotlina, Krzywinia, Kąkolewa, Zimnowody, Gostynia.

Festiwal odbywał się w ogrodach klasztornych Kongregacji Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia (6.09.2021 r.). Goście, artyści, opiekunowie i widzowie stworzyli wspólnie atmosferę radości i zabawy. Przybyłych powitała w imieniu organizatorów prowadząca przesłuchania konkursowe Natalia Hajnsz z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Przewodniczący Rady Powiatu Gostyńskiego Alfred Siama, który dokonał oficjalnego otwarcia festiwalu i życzył wszystkim wspaniałych przeżyć i wytrwałości w przełamywaniu barier. Podkreślił też wyjątkowość spotkania festiwalowego, które przełamuje też barierę izolacji po okresie epidemii i pozwala na długo oczekiwane spotkania.

Na scenie odbywały się przesłuchania muzyczne, którym uważnie przysłuchiwało się jury konkursu piosenki: przewodniczący Marcin Nowak oraz Violetta Kolendowicz i Antoni Kuś. W podcieniach muru ogrodowego została przygotowana wystawa prac nadesłanych na konkurs plastyczny. Oglądali ją przez cały czas trwania festiwalu widzowie, a szczególnie wnikliwie jury konkursów plastycznych: przewodnicząca Anna Szymańska oraz Daria Sobierajska i Beata Kasperczak. Na placu przy scenie artyści, startujący w konkursie „Prace przygotowywane na żywo”, wykonywali swoje konkursowe dzieła. Widzowie z ciekawością obserwowali, jak na ich oczach powstają, realizowane różnymi technikami, małe arcydzieła. W tym konkursie prace oceniało jury w składzie: przewodnicząca Anna Szymańska oraz Monika Nowak i Mirosław Sobkowiak.

Imprezą towarzyszącą był konkurs strzelecki z broni pneumatycznej, przygotowany przez pracownika Domu Dziecka w Bodzewie. Wizażystka Klaudia Czabajska demonstrowała, jak dekorować skórę ciekawymi rysunkami i malowała na życzenie ozdoby. Długa kolejka ustawiała się po watę cukrową i słodkie wypieki podarowane przez piekarnię z Siemowa. Poszczególne grupy uczestników festiwalu i festynu zwiedzały też barokowy zespół klasztorny, zapoznając się z jego unikatowym wyglądem. A sam festiwal stal się też okazją do sympatycznego spotkania opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych.

Pracę jury podsumowała plastyczka Anna Szymańska, podkreślając wysoki poziom wykonań artystycznych oraz różnorodność stosowanych przez niepełnosprawnych artystów technik. Wyniki konkursów XXII Festiwalu Artystycznego „Bez Barier” ogłosili Natalia Hajnsz i Mirosław Sobkowiak. Nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców zostały wręczone przez przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego Alfreda Siamę i wicestarostę gostyńskiego Janusza Sikorę oraz proboszcza ks. Michała Kuliga.

Zamykając XXII Ogólnopolski Festiwal „Bez Barier”, Janusz Sikora podziękował wszystkim, którzy pracowali przy organizacji festiwalu oraz artystom i ich opiekunom za tak liczny udział. Wyrażając swój podziw dla wykonań muzycznych i prac plastycznych, zaprezentowanych na festiwalu, podkreślił: – Artyści tego festiwalu, udowodnili, że sztuka nie zna żadnych granic ani barier.

XXII edycję Festiwalu „Bez Barier” zorganizowały: Stowarzyszenie DZIECKO, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Kongregacja Oratorium Księży Filipinów na Świętej Górze. Wydarzenie zrealizowano ze środków Stowarzyszenia DZIECKO, przy wsparciu finansowym ze strony Powiatu Gostyńskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Organizację festiwalu i towarzyszącego mu festynu wsparły: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie, Zarząd Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, Tomasz Szymański, Antoni Kuś, Aleksander Dolczewski i Roman Kmieć oraz drukarnia REAL.

XXII Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Muzyka bez barier”
Miejsca:

 1. Zespół „Ślepy los” (R. Czarnecki, A. Witczak) ( DPS Osiek)
 2. Henryk Postak i Zbigniew Strodziński ( DPS Jarogniewice)
 3. Natalia Bulińska (DPS Chwałkowo)

4 wyróżnienia (ex aequo):

– Maria Kosowicz i Halina Jankowska (Gostyń – Dzienny Dom Senior +)

– Nikodem Olejniczak  (Brzezie – Zespół Szkół Specjalnych)

Zespół WTZ w Kościanie (Edyta, Agnieszka, Wiktoria i Dominik)

– Zespół DPS w Kotlinie

 Nagroda Publiczności: Sylwia Ziółkowska (ŚDS Krobia)

XXII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka bez barier”

 1. a) Kategoria „Prace wykonywane na żywo”
 2. Grzegorz Kuźdowicz (WTZ Kościan)
 3. Zuzanna Nowakowska ( ZSS Brzezie)
 4. Henryk Żarski (DPS Pakówka)

5 wyróżnień (ex aequo):

Dariusz Gruszczak (ŚDS Rawicz)

Patrycja Katańska (WTZ Kościan)

Artur Pruski (DPS Kotlin)

Barbara Banaszak (Gostyń – Dzienny Dom Senior +)

Marzena Książkiewicz (DPS Chwałkowo)

 

 1. b) Kategoria „Nadesłane prace gotowe”
 2. Zygmunt Idaszewski (DPS Kotlin)
 3. Radosław Toś (WTZ Kościan)
 4. Mirosława Kania (Gostyń – Dzienny Dom Senior +)

 

5 wyróżnień (ex aequo):

Krzysztof Ratajczak (DPS Zimnowoda)

Iwona Sierant  (ŚDS Gostyń)

Norbert Krzyżaniak (ZSS Brzezie
– Wiktor Przybylak (DPS Chwałkowo)

Agata Wróblewska (WTZ Kościan)

 

W imprezie towarzyszącej festiwalowi – w konkursie strzeleckim najlepszym strzelcem okazał się Krystian Rogacki. Rozlosowano też nagrody wśród uczestników festiwalu, biorących udział w głosowaniu na laureata Nagrody  Publiczności.

Zobacz galerię…

Info i fot. PCPR Gostyń

Data publikacji: 23.09.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również