Zaproszenie na XVI Gliwickie Spotkania Tęczowe

Organizatorzy XVI Gliwickich Spotkań Tęczowych: Warsztaty Terapii Zajęciowej „TĘCZA” przy Fundacji Różyczka w Gliwicach oraz Centrum Kultury Victoria w Gliwicach zapraszają na Festiwal Twórczości Osób z Niepełnosprawnością. Impreza odbędzie się 12 października 2023 r. w Gliwicach pod honorowym patronatem prezydenta Gliwic Adama Neumanna.

Celem festiwalu jest prezentacja twórczości teatralnej i muzycznej młodzieży z niepełnosprawnością oraz szeroko pojęta integracja.
Gliwickie Spotkania Tęczowe są swoistą formą przedstawienia działań terapeutycznych, jakie podejmują terapeuci w pracy z młodymi osobami z niepełnosprawnościami .

Festiwal jest formą prezentacji, a nie konkursu.
Odbędzie się 12 października 2023 roku , w godz. 9.00 – 14.00, w Centrum Kultury VICTORIA – scena Bojków w Gliwicach przy ul. Parkowej 5.

Zasady uczestnictwa:
 w Festiwalu uczestniczą indywidualni wykonawcy oraz zespoły, w skład których wchodzą osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi;
 grupy lub indywidualni wykonawcy przygotowują prezentacje według uznania (pantomima, inscenizacja muzyczna, taniec, śpiew itp.);
 czas prezentacji artystycznej: do 15 minut;
 podkłady muzyczne – dźwiękowe w formacie MP3 należy przygotować tylko na podpisanym nośniku PENDRIVE, (dodatkowo podkład muzyczny z opisem można wcześniej wysłać mailem na adres wtztecza@gmail.com);
 każda placówka zgłasza do udziału jeden zespół lub wykonawcę poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej na adres podany przez organizatorów;
 uroczyste wręczenie nagród wszystkim uczestnikom odbędzie się podczas finałowego wydarzenia festiwalu.
Jest to specjalny moment, w którym chcemy uhonorować wysiłek i zaangażowanie każdej osoby biorącej udział w naszym festiwalu. Jednakże, w trosce o sprawiedliwość jak również zapewnienie publiczności dla wszystkich występujących podczas festiwalu, nagrody oraz dyplomy będą przyznawane wyłącznie tym uczestnikom, którzy pozostaną na festiwalu do jego zakończenia. Daje to możliwość sprawiedliwej oceny i uhonorowania osiągnięć wszystkich obecnych na zakończenie.

 z uwagi na ograniczenia czasowe festiwalu, liczba występujących zespołów będzie ograniczona , o udziale w Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń;
 ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń – 30.09.2022 r.
 tradycyjnie wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki, a zespoły otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe statuetki.

Uzgodnienia ogólne:
 o dokładnej godzinie prezentacji uczestnicy dowiedzą się w dniu festiwalu,
 opiekun odpowiada za bezpieczeństwo swoich podopiecznych oraz za pomieszczenie, w którym przygotowują się do występu,
 wszelkie sporne sprawy dotyczące regulaminu rozstrzyga organizator,
 w czasie imprezy dla wszystkich uczestników i opiekunów przewidziany jest poczęstunek i napoje.

Zgłoszenie zespołów do Festiwalu:
Kartę zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu oraz zgodę na przetwarzanie danych należy przesłać na adres: Warsztaty Terapii Zajęciowej „TĘCZA”, 44-109 Gliwice,
ul. Fiołkowa 24 (decyduje kolejność zgłoszeń, oraz data stempla pocztowego – nie przyjmujemy zgłoszeń faksem, mailem itp.).

Szczegółowe informacje oraz ewentualne pytania:
Wojciech Kotylak, koordynator festiwalu,
WTZ „Tęcza” Gliwice, tel. 32 / 2382205; 6622634450

Portal i magazyn „Nasze Sprawy” objęły to wydarzenie patronatem medialnym.

Regulamin oraz dokumenty potrzebne do zgłoszenia dostępne są na stronie Fundacji Różyczka.

pr/

Data publikacji: 28.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również