Aplikacja SODiR online została dostosowana do standardu WCAG 2.0

Aplikacja SODiR online została dostosowana do standardu WCAG 2.0

PFRON uprzejmie informuje, iż aplikacja SODiR online, dostępna pod adresem www.sod.pfron.org.pl, została dostosowana do standardu WCAG 2.0 określającego wytyczne dotyczące tworzenia treści internetowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących.

Dostosowanie to odbyło się w ramach wymagań opublikowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w zakresie opisanym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

 

Wprowadzona modyfikacja zmieniła nieco szatę graficzną aplikacji SODiR online. Serwis wyposażony jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, jak np. zmiana wielkości czcionki czy kolorystyki. Układ graficzny w Systemie przygotowano tak, aby mógł być wyświetlany w starszych wersjach przeglądarek internetowych. Aplikacja SODiR udostępnia mechanizmy umożliwiające zmianę zestawu kolorystycznego na zestaw kolorystyczny o większym kontraście. Każdy obrazek oraz odnośnik w systemie jest uzupełniony o dodatkowy opis słowny skierowany dla osób niedowidzących oraz niewidomych, co powoduje, że w przypadku gdy użytkownik korzysta z czytnika stron internetowych, podczas prezentacji treści strony natrafiając na odnośnik lub obrazek, oprogramowanie odczyta opis dając osobie niewidomej pełny wgląd w zawartość formularza.

Funkcjonalność została uruchomiona produkcyjnie 3 lipca 2013 r.

 

Fundusz ponadto informuje, że na witrynie internetowej PFRON został zamieszczony zaktualizowany podręcznik dla użytkownika systemu SODiR.

W systemie SODiR udostępniony zostanie dokument o nazwie „Oświadczenie o dostępności”, opisujący technologie w jakich została wykonana aplikacja SODIR online oraz informacje o sposobie nawigacji po aplikacji dla osób niepełnosprawnych.
 

Info: PFRON

 

Data publikacji: 01.07.2013 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również