Firmom łatwiej będzie rozliczać się z PFRON

Pracodawcy, którzy w lipcu opłacą składki do ZUS za niepełnosprawnych pracowników, łatwiej będą mogli starać się o refundację z PFRON.

W tym miesiącu w elektronicznym Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji, który prowadzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uruchomione zostały ułatwienia, które mają skrócić czas, jaki pracodawcy i renciści prowadzący firmy muszą poświęcić na ubieganie się o refundację składek ZUS niepełnosprawnych.

Dzięki zmianom firmy nie będą już musiały samodzielnie wyliczać, jakie podwyższone koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych ponieśli od początku roku, SODiR przygotuje im bowiem raporty danych o wzrastających co miesiąc podwyższonych kosztach zatrudnienia. Kolejnym ułatwieniem jest fakt, że załączniki INF-D-P oraz INF-U-P do wniosku o refundację składek od czerwca mogą być sortowane według nazwiska i numeru załącznika, a nie jak wcześniej wyłącznie według numeru PESEL. Z kolei korespondencja wysyłana do pracodawców z systemu SODiR będzie sortowana od wiadomości ostatnio otrzymanej.

Niektóre ułatwienia będą dotyczyć wyłącznie zakładów pracy chronionej.

– Otrzymają oni raport z informacją o tym, jaką kwotę mają przekazać na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – mówi Anna Pałecka-Błaszczyk, konsultant Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Zakłady pracy chronionej przekazują na ZFRON różnicę między otrzymaną pomocą na zatrudnienie niepełnosprawnych i wypłaconymi im wynagrodzeniami.

Wszystkie ułatwienia zostały wypracowane przez PFRON we współpracy z organizacjami pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz firmą Sygnity, która stworzyła aplikację SODiR i jest odpowiedzialna za jej modyfikacje. Pracodawcy domagali się zmian w systemie obsługi, gdyż znacznie wydłużył się czas, jaki muszą poświęcać na ubieganie się o takie wsparcie. Wynika to z faktu, że od 1 stycznia 2008 r. sami muszą opłacić składki ZUS za niepełnosprawnych pracowników, a następnie starać się o ich refundację z funduszu. Wcześniej rozliczeń takich dokonywały między sobą ZUS i PFRON.

Z przeprowadzonej w maju ankiety Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wynika, że ponad 90 proc. firm domaga się uproszczeń w aplikacji SODiR.

Łukasz Guza

Źródło: GP z dnia: 27.06.2008 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również