Warsztaty terapii zajęciowej dostaną więcej pieniędzy

O prawie 1,4 tys. zł wzrośnie wypłacane przez PFRON dofinansowanie za udział niepełnosprawnego w warsztatach terapii zajęciowej.

Od 1 stycznia 2009 r. wzrosną kwoty, jakie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przekazuje samorządom na funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ). Roczne dofinansowanie uczestnictwa w jednej osoby niepełnosprawnej wzrośnie z 13 414 zł do 14 796 zł, a dopłata do zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika zakładów aktywności zawodowej z 16 772 zł do 18 500 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

Zdaniem rządu, podwyżka taka jest konieczna, ponieważ obecna wysokość środków przekazywanych przez PFRON na jednego uczestnika WTZ lub pracownika ZAZ została ustalona na podstawie kosztów działalności tych instytucji w 2002 roku i od 2003 roku nie była zmieniana. Tymczasem w ciągu pięciu kolejnych lat (do 2007 roku) nastąpił ponad 10-proc. wzrost cen towarów i usług, co ma decydujący wpływ na działalność zarówno WTZ, jak i ZAZ.

– Bez podwyżki dofinansowania nie będziemy mogli utrzymać usług rehabilitacyjnych na obecnym poziomie. Obecnie musimy pożyczać pieniądze od Caritas, żeby warsztaty mogły funkcjonować – mówi Daniel Jakubowski, kierownik WTZ Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej.

Podkreśla, że samorządy często odmawiają współfinansowania działalności WTZ, choć zobowiązuje je do tego ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92).

Od nowego roku do liczby pracowników zatrudnionych w ZAZ, od której zależy wysokość łącznego dofinansowania działalności takiego zakładu ze środków PFRON, będą wliczane osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Obecnie dofinansowanie przysługuje wyłącznie za zatrudnienie osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzięki takiemu rozwiązaniu PFRON przekaże więcej środków na działalność ZAZ.

Łukasz Guza

Źródło GP z dnia: 13.08.2008 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również