Interpelacja

Interpelacja

24 czerwca 2014 r. poseł do Sejmu Bogdan Rzońca (PiS) złożył na ręce marszałek Sejmu Ewy Kopacz interpelację poselską do ministra pracy i polityki społecznej - Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie masowych zwolnień z pracy osób niepełnosprawnych i likwidacji zakładów pracy chronionej. Przedstawiamy ją poniżej.

Interpelacja

w sprawie masowych zwolnień z pracy osób niepełnosprawnych i likwidacji zakładów pracy chronionej

Szanowny Panie Ministrze!

Z najnowszych danych znajdujących się na e-stronie Ministerstwa Pracy wynika, że od końca października 2013 r. do końca kwietnia 2014 r. z systemu obsługi dofinansowań ubyło – straciło pracę ok. 16.700 osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej, a 58 takich zakładów przestało istnieć. Zdawać by się mogło, że ww. dane winny zmusić Ministerstwo Pracy do szybkich działań naprawczych jednak – jak dotąd nic takiego nie ma miejsca. Zaś Pełnomocnik Rządu ds. ON w końcu maja br. oznajmił, że Ministerstwo nie dostrzega na tym rynku żadnego tąpnięcia.

Nie mogąc się pogodzić z taką ignorancją rządu w stosunku do ON zapytuję:

1. Dlaczego Ministerstwo nie zauważa ww. masowych zwolnień?

2. Ile ON musi jeszcze stracić pracę i ile ZPChr. upaść, by Ministerstwo pochyliło się nad problemem tych osób i zakładów?

3. Co jest przyczyną obecnych zwolnień z pracy osób z niepełnosprawnością i upadku ZPChr?

4. Czy przyczyną ww. może być zbyt pośpieszne stanowienie art.3 ustawy okołobudżetowej z dn. 08.11.2013 r. (Dz.U. z 27 grudnia 2013, poz.1645) – radykalnie obniżającej wysokość dofinansowania do wynagrodzeń dla pracodawców prowadzących ZPChr?

5. Ponadto, czy na złe stanowienie ww. ustawy mógł mieć wpływ:

a/ brak analiz i wyliczeń czy i jak ww. cięcia wpłynęły na koszty pracy ponoszone przez pracodawców z rynku chronionego,
b/ brak wyliczeń wpływu ww. cięć na zatrudnienie ON na rynku chronionym,
c/ niczym nieuzasadniony pośpiech przy uchwalaniu ww. ustawy,
d/ wprowadzenie w błąd opinii publicznej i parlamentarzystów co do niekonstytucyjności zróżnicowanych dofinansowań w odniesieniu do rynku otwartego i chronionego,
e/ ignorowanie uwag i wniosków strony społecznej i opozycji parlamentarnej?

6. Czy i jakie działania planuje podjąć rząd by zahamować ww. falę zwolnień z pracy ON na rynku chronionym i likwidacji ZPChr?

7. Czy rząd planuje lub czy podjął jakiekolwiek działania zachęcające pracodawców do zakładania ZPChr. i zatrudniania ON na rynku chronionym?

8. Czy przyczyną, że w ww. czasie wzrosło o 3,5 tys. zatrudnienie ON na rynku otwartym może być fakt iż rynek ten otrzymuje sumarycznie wyższe wsparcie niż rynek chroniony przy równoczesnych mniejszych obciążeniach ustawowych?

9. Czy rząd badał ww. nierówne traktowanie, a jeśli tak to proszę o podanie wyników i ew. wniosków.

Panie Ministrze, zarazem bardzo proszę o nie zaciemnianie swej odpowiedzi ‘wybiórczymi’ statystykami i hasłami o niskiej wiarygodności danych z systemu SODiR/PFRON tylko o rzeczowe odniesienie się DO FAKTU masowych – prawie 17 tys., zwolnień z pracy ON na chronionym rynku pracy oraz do bardzo licznych likwidacji ZPChr.

Z należnymi wyrazami szacunku

Bogdan Rzońca

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Zachowano pisownię oryginału

Data publikacji: 01.07.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również